1.
Yetiz F, Ilgaz B. Küçük ve Orta Ölçekli Otel İşletmelerinin Banka Kredi Limitlerinin Revizesinde Kredi Tahsis Ön Değerlendirme Kriterlerinin Önemi: AHP Analizi. TUTAD [Internet]. 10 Haziran 2021 [a.yer 22 Haziran 2024];5(2):1509-24. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/488