1.
Mancı AR, Tengilimoğlu E. TripAdvisor Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi: Göbeklitepe Örneği. TUTAD [Internet]. 10 Haziran 2021 [a.yer 13 Haziran 2024];5(2):1525-4. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/489