1.
Şimşek A, Yordam S. Gastronomi Turizmi Bağlamında Turistlerin Yöresel Yiyecek Satın Alma Davranışı: Hatay Örneği. TUTAD [Internet]. 07 Eylül 2021 [a.yer 16 Ekim 2021];5(3):1635-51. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/497