1.
Özel G, İnak A, Özel C. Konaklama İşletmelerinde Covid-19 Sonrası Uygulanan Sağlık ve Güvenlik Uygulamalarının Örgüte Uyum ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi. TUTAD [Internet]. 07 Eylül 2021 [a.yer 16 Ekim 2021];5(3):1652-69. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/500