1.
Acar A, Uğur İsa. Uluslararası Zincir Otellere Yönelik Tripadvisor Yorumlarının Duygu Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Ankara Örneği. TUTAD [Internet]. 07 Eylül 2021 [a.yer 04 Ekim 2023];5(3):1803-14. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/513