1.
Aykaç E, Tekeli M. Yerel Halkın Turizm Gelişimine Yönelik Tutumu: Çorum İli Örneği. TUTAD [Internet]. 07 Eylül 2021 [a.yer 29 Eylül 2022];5(3):1874-95. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/519