1.
İflazoğlu N, Can İpek I, Nur M, Cevent Nisani E. Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği. TUTAD [Internet]. 07 Eylül 2021 [a.yer 06 Ekim 2022];5(3):1982-2001. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/527