1.
Güven E Özlem, Çay A, Özavcı R, Korkutata A. Pandemi Döneminde Boş Zamanı Değerlendirme Davranışlarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi. TUTAD [Internet]. 07 Eylül 2021 [a.yer 25 Eylül 2022];5(3):2017-35. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/529