1.
Çavuşgil B, Erden Ayhün S. Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmininin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi: Z Kuşağı Kahve Dükkânı Müşterileri Üzerine Bir Araştırma. TUTAD [Internet]. 07 Eylül 2021 [a.yer 20 Ocak 2022];5(3):2067-85. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/533