1.
Avcı E, Bardakoğlu Övünç. Konaklama İşletmelerinde Tüketici Deneyiminin Çevrimiçi Yorumlara Yansıması: COVID-19 Pandemi Süreci ve Deneyimin Olumsuz Sonuçlanması. TUTAD [Internet]. 06 Aralık 2021 [a.yer 25 Eylül 2022];5(4):2254-73. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/547