1.
Sunar H, Ateş A. Konaklama İşletmeleri Hakkında Yapılan Çevrimiçi Değerlendirmelerin Tüketici Tutum Kararsızlığındaki Rolü ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi. TUTAD [Internet]. 06 Aralık 2021 [a.yer 04 Ekim 2023];5(4):2347-66. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/551