1.
Acuner E, Yerdelen Kaygın C. Türkiye Turizm Verilerinin CRITIC ve MABAC Yöntemleriyle Testi: 2005-2019. TUTAD [Internet]. 06 Aralık 2021 [a.yer 04 Ekim 2023];5(4):2403-24. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/554