1.
Çataklı S, Yıldırgan R. Destinasyon Markalaşmasında Gastronomi Turizminin Rolü: Trabzon İli Üzerine Bir Araştırma. TUTAD [Internet]. 06 Aralık 2021 [a.yer 28 Eylül 2022];5(4):2506-21. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/559