1.
Kodaş D, Öztürk E, Deniz S. Turizmin Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Algıları, Turizm Gelişim Desteği ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Mardin Odaklı Bir Araştırma. TUTAD [Internet]. 06 Aralık 2021 [a.yer 06 Ekim 2022];5(4):2613-29. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/565