1.
Dağ T, Keskin E. Geleneksel Peynirlerin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi: İzmir Örneği. TUTAD [Internet]. 06 Aralık 2021 [a.yer 05 Ekim 2022];5(4):2630-52. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/566