1.
Gün S, Kılıç GD. Siirt’te Yaşayan Yerel Halkın Turizm Dönük Metaforik Algısı. TUTAD [Internet]. 06 Aralık 2021 [a.yer 04 Ekim 2023];5(4):2653-65. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/567