1.
İnan R, Ayazlar G. Turizm Eğitimi Almış İş Görenlerin Gerçeklik Şoku ile Kariyer Bağlılığı İlişkisinde Çalışma Yaşam Kalitesinin Aracılık Rolü. TUTAD [Internet]. 06 Aralık 2021 [a.yer 28 Eylül 2022];5(4):2683-702. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/569