1.
Küçük E, Saatcı G. Yerel Etkinliklerde Gastronomi Mirasının Yaşatılması Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Örneği. TUTAD [Internet]. 05 Mart 2022 [a.yer 13 Haziran 2024];6(1):184-201. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/584