1.
Ünal A, Taş M. Tüketicilerin Sosyal Medya Üzerinden Yerel Gıda Ürünü Satın Almayı Kabullerine Yönelik Bir Araştırma. TUTAD [Internet]. 05 Mart 2022 [a.yer 28 Eylül 2022];6(1):321-43. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/593