1.
Doğan H, Akyurt H. TOPSIS ve GİA Yöntemleriyle Finansal Performans Ölçümü: Bir Otel Uygulaması. TUTAD [Internet]. 25 Aralık 2022 [a.yer 31 Mart 2023];6(4):914-30. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/631