1.
Kula ME, Öner N. Örgütsel Psikolojik Sermayenin Duygusal Emek Üzerine Etkisinde Gelişim Kültürünün Aracı Rolü: Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip Hastanelerde Bir Araştırma. TUTAD [Internet]. 25 Aralık 2022 [a.yer 21 Nisan 2024];6(4):1004-26. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/636