1.
Bellikli D, Koç H. Kurumsallaşma Düzeyinin İşgörenlerin İş Doyumu ve İşgören Performansı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. TUTAD [Internet]. 25 Aralık 2022 [a.yer 19 Mayıs 2024];6(4):1027-49. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/637