1.
Zengin B, Zengin B, Koç İsmail. Türkiye’deki Siyasi Partilerin Turizm Politikalarının İncelenmesi: Parti Programlarına Yönelik İçeriklerin Betimsel Analizi. TUTAD [Internet]. 25 Aralık 2022 [a.yer 04 Mart 2024];6(4):1068-90. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/639