1.
Salı Öztürk S, Sünnetçioğlu A. Yavaş Şehir Algısı ve Turizmin Etkilerinin Yerel Halkın Yaşam Doyumuna Etkisi. TUTAD [Internet]. 21 Mart 2023 [a.yer 04 Ekim 2023];7(1):141-60. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/659