1.
Bayrakdaroğlu F, Eldem Çulhaoğlu P. Uluslararası Turist Rolü Tipolojisinin Kuşaksal Bağlamda Analizi: Bir Bölümlendirme Önerisi. TUTAD [Internet]. 13 Mayıs 2021 [a.yer 20 Ocak 2022];3(3):745-58. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/97