Türk Turizm Araştırmaları Dergisi https://tutad.org/index.php/tutad Türk Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın kapsamında; Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi çalışmaları yer almaktadır. Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK tr-TR Türk Turizm Araştırmaları Dergisi Turistik Doğu Ekspres Tren Yolculuğunun Değerlendirilmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/448 <p>Bu çalışmanın amacı, turistik amaçlı tren seyahatine katılan kişilerin seyahat deneyimlerini ve bu seyahati daha hoş ve talep gören bir deneyim haline getirebilmek için Doğu Ekspres turistik tren seyahati boyunca sunulan hizmetlerin kalitesini değerlendirmektir. Nitel araştırma yöntemi kullanılan araştırmada, görüşmeler 25-28 Ocak 2019 yılında yapılmıştır. Turistik Doğu Ekspres ile Ankara- Kars seferine katılan, Kars’a iniş yapan ve görüşmeyi kabul eden 56 yolcu ile 25-35 dakika arası kalıcı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler neticesinde elde edilen bulgulara göre, katılımcıların hepsi bu yolculuğu başkalarına tavsiye etmektedir. Bu seyahati tercih etme nedenlerinden en çok tekrar edilenler doğal güzellik, turistik gezi, reklam, nostalji ve ucuzluktur. Hizmetlerdeki yetersizliklerden en çok tekrar edilen tuvalet temizliği ve lavaboların dar olması, vagonlardaki elektrik prizlerindeki yetersizlik, duraklarda durma sürelerinin az olması ve havalandırma ve ışıklandırma sistemlerindeki eksiklikler şeklindedir. Kars’ta yapılabilecek aktiviteler ise Sarıkamış Kayak merkezine gitmek, yöresel yemekleri tatma ve Çıldır Gölünde kızağa binmek şeklindedir.</p> Gülşen Bayat Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 783 798 10.26677/TR1010.2021.738 Nomadlıst’de Dijital Göçebeler Tarafından 2020’de En Fazla Tercih Edilen Destinasyonların Destinasyon Seçim Kriterlerine Göre Kümelendirilmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/449 <p>COVID-19 sürecinde dünyada uzaktan çalışma oranlarında ciddi artışlar yaşanmakta ve bu durum dünyada her geçen yıl daha popüler hale gelen dijital göçebelerin sayısını artırmaktadır. 2020 yılı içerisinde 1 milyondan fazla kişinin kullandığı nomadlist.com, dijital göçebelerin hem destinasyon seçimi hem iletişim ağıları için en fazla tercih ettiği platformların başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı Nomad List’de uluslararası veri tabalarından alınan güncel veriler ve 10 binden fazla üyenin değerlendirmeleri ile oluşan verileri analiz edip 2020 yılı içinde en çok tercih edilen ilk 20 destinasyona ait skorları kullanarak, destinasyonların nasıl kümelendiklerini tespit etmek ve küme ortalamalarına göre küme profillerini tanımlamaktır. İkincil veriler konunun pek çok kaynaktan alınmış özetini içerdiği için araştırmada NomadList üzerinden elde edilen ikincil veriler kullanılarak SPSS paket programı ile k-ortalamalar kümeleme analizi yapılmıştır. Kümeleme analizi sonucunda oluşan kümeler isimlendirilmiş ve ortalamalar açısından karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda yüksek toleranslı-lüks dijital göçebe destinasyonları, düşük toleranslı-ekonomik dijital göçebe destinasyonları ve yüksek toleranslıekonomik dijital göçebe destinasyonları olarak üç küme elde edilmiştir.</p> Serpil Kocaman Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 799 815 10.26677/TR1010.2021.739 Burdur Kentinin Markalaşmasında Soyut ve Somut İmaj Unsurlarının Belirlenmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/450 <p>Bu çalışmanın amacı, Burdur kentinin markalaşmasını sağlayacak olan soyut ve somut değerlerin farkındalık düzeylerinin anket yoluyla Burdur’da yaşayan kişilere uygulanarak ortaya çıkarılmasıdır. Çalışma Eylül – Aralık 2020 tarihleri arasında Burdur’da yaşayan ya da Burdur’da daha önce yaşamış/bulunmuş gönüllü katılımcılara anket yöntemiyle yapılmıştır. Çalışmaya toplamda 545 kişi katılmıştır. Verilerin analizi için frekans analizleri ve ortalamalar hesaplanarak değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmada Burdur’un marka farkındalığı en yüksek somut unsurları Salda Gölü ve Burdur Şiş’tir. Soyut unsurları ise sakinliği, güvenli ve temiz bir kent olması olarak belirlenirken; şehrin avantajlı yanları ise üniversitesi, doğal güzellikleri, eğitim imkanları, yemekleri ve tarihsel zenginliği ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda yapılan tespitlere göre Burdur kentinin öne çıkan soyut ve somut değerleri üzerinden bunların markalaşması için neler yapılabilir konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.</p> Tülay Özkan Burcu Alan Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 816 828 10.26677/TR1010.2021.740 Termal Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmetin, Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi: Kahramanmaraş Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/451 <p>Termal turizm, katılımcılarına tedavi hizmetleri sunmasının yanı sıra bölgesel kalkınmışlığı da arttıran önemli bir turizm faaliyetidir. Termal turizmi kullanan müşteriler hem tedavi olmak hem de doğanın etkilerinden faydalanmak suretiyle termal bakımdan hizmet veren işletmeleri tercih etmektedir. Kahramanmaraş İli termal kaynaklar bakımından diğer termal bölgeler ile rekabet edebilecek potansiyele sahiptir. Termal otel işletmelerini birbirinden ayırt eden faktör, müşterilerin termal otelde kaldıkları süre boyunca, aldıkları hizmetten memnuniyetin en üst seviyede tutulmasıyla mümkün olacaktır. Bu çalışmanın amacı, müşterilerin termal işletmelerden aldıkları memnuniyeti belirlemektir. Turizm işletme belgeli termal otellerin, Onikişubat ilçesi Döngele Kaplıcalarında faaliyet göstermesinden dolayı, bu bölgede konaklayan 483 müşteriye anket uygulanmış ve bu anketler SPSS 21 program aracılığı ile analiz edilmiştir. Analiz bulgularına göre, Kahramanmaraş ilinde ki termal tesislerde konaklayan müşterilerin işletmelerden aldıkları hizmetten memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır.</p> Ahmet Cuma Atınç Olcay Ercan İnce Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 829 850 10.26677/TR1010.2021.741 Yabancı Turistlerin Tipolojilerine Göre Seyahat Sağlık Risk Algıları ve Önleme Davranışlarının Belirlenmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/452 <p>Bu çalışmanın amacı Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin tatillerinden bekledikleri faydaların belirlenmesi ve belirlenen faydalara göre pazar bölümlerinin oluşturulmasıdır. Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin Türkiye ile ilgili sağlık risk algılarının tespit edilmesi araştırmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Ayrıca yabancı turistlerin seyahate çıkmadan önce sağlık ile ilgili aldıkları önlemler de belirlenmek istenmiştir. Bu doğrultuda ilgili literatür tarandıktan sonra veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anketler Almanca, Rusça, İngilizce ve Türkçe dillerinde, 2019 Haziran-Ekim tarihleri arasında ve en fazla turist giriş çıkışının olduğu İstanbul, Antalya, İzmir havaalanlarında uygulanmıştır. 851 yabancı turiste ulaşılmış ve anket soruları yüz yüze sorulmuştur. Çalışmada verilerin analizinde aritmetik ortalama, medyan, mod ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Ayrıca faktör analizi, kümeleme analizi, ayırma analizi gibi analizlerden de yararlanılmıştır. Çalışmada yapılan faktör analizi sonucunda 6 fayda faktörü elde edilmiştir. Elde edilen 6 faktöre kümeleme analizi uygulanmıştır ve sonucunda 4 pazar bölümü ortaya çıkmıştır. Birinci pazar bölümü “Deniz-Güneş-Kum Faydası Arayan Turistler”, ikinci pazar bölümü “Kültürel Fayda Arayan Turistler”, üçüncü pazar bölümü “İletişim ve Ulaşım Kolaylığı İsteyen Turistler”, dördüncü pazar bölümü ise “Ekonomiklik, Güvenlik ve Rahatlık Arayan Turistler” şeklinde adlandırılmıştır. Ayrıca turistlerin Türkiye’yi sağlık riski açısından güvenli buldukları belirlenmiştir. Turistlerden Türkiye’de algıladıkları sağlık riskini derecelendirmeleri istendiğinde turistlerin çok büyük çoğunluğunun en az risk seçeneğini işaretledikleri belirlenmiştir. Turistlerin büyük çoğunluğunun Türkiye’ye gelmeden önce sağlık tavsiyesi almadığı belirlenmiştir.</p> <p>*Bu çalışma Ayşen Acun Köksalanlar’ın ‘Yerli ve Yabancı Turistlerin Tipolojilerine Göre Seyahat Sağlık Risk Algıları ve Önleme Davranışlarının Belirlenmesi’ adlı doktora tezinden türetilmiştir. **Bu çalışma Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP 2019/006 nolu proje ile desteklenmiştir.</p> Ayşen Acun Köksalanlar Ahmet Köroğlu Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 851 876 10.26677/TR1010.2021.742 En İyiler Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyor: Instagram Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/453 <p>Turizm sektöründe yoğun rekabet ortamında bulunan işletmeler için sosyal medyada bulunmak neredeyse bir zorunluluk olmuştur. Ancak önemli olan sosyal medyada bulunmaktan çok etkili bulunmaktır. Bu nedenle turizm sektöründe yer alan işletmelerin başarıya ulaşabilmek adına ya da yakaladıkları başarıyı sürdürebilir kılmak adına sundukları ürün/hizmet dışında tüketiciye ulaşabilecek sosyal medya ortamlarını da etkili bir şekilde kullanması gerekmektedir. Dünyanın en iyi 50 restoranı sıralamasına giren işletmelerin instagram profillerinin incelenerek sosyal medya kullanımlarını araştırmak ve hangi paylaşım içeriklerine önem verdiklerini anlamak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, belirlenen restoran işletmelerinin instagram profillerine ulaşılmış olup değerlendirilmeye alınmıştır. İnstagram profilleri ana temalara ve alt temalara göre gruplandırılmıştır. Elde edilen verilerin yorumlanması için içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda ise; en iyiler olarak adlandırılan restoranların sosyal medyayı aktif olarak kullandıkları ve paylaşım içeriklerinde yiyecek içecek sunumlarına, çalışanlara yönelik paylaşımlara, ödül ve katılımlara öncelikli olarak yer verdikleri görülmektedir. Araştırmanın sonunda restoran işletmelerinin sosyal medya kullanımına dönük öneriler sunulmuştur.</p> Nazlı Kardeş Çolakoğlu Şevki Ulema Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 877 891 10.26677/TR1010.2021.743 İstanbul-Beyoğlu Çevresinde Yabancı Turistlerin İlgisini Çeken Özelliklerin Gençler Tarafından Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/454 <p>İstanbul, Türkiye’nin en ünlü ve önemli şehrindendir. Bu kadar önemli olmasının nedenleri arasında coğrafi özelliği, kültürel zenginli ve Asya ile Avrupa arasındaki birleştirici köprü olma gibi özellikleri yer almaktadır. Buna ek olarak birçok topluma ve kültüre ev sahipliği yaptığı için tüm dünyada önemli bir yer edinmiştir. İstanbul dört mevsim turizm çeşitliliği ile turist kabul edebilen bir şehirdir. Gerçekleştirilen bu çalışmada, İstanbul-Beyoğlu çevresinde turistlerin ilgisini çeken özelliklerin 18-25 yaş arasındaki genç bireyler gözünden belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda katılımcılara nicel veri toplama yöntemi ile altı soru sorulmuştur. Toplamda 14 katılımcının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacına bir başka perspektiften bakılacak olursa, İstanbul-Beyoğlu çevresinin yabancı turistler açısından önemli ve merak edilmesinin sebebinin, 18-25 yaş arasındaki gençler tarafından değerlendirilmesi olarak açıklanabilmektedir. Bununla birlikte çalışma neticesinde elde edilen cevaplara göre, Beyoğlu ve çevresinin tarihi dokusunun korunması gerekmektedir. Ancak günümüzde korumak yerine tahrip edildiği düşünülmektedir. Ayrıca değişen profili ile de tarihi dokusunun da ve günümüzdeki atmosferinin çok değiştiği belirtilmiştir. Ancak sosyal medya kullanımı ile reklam yapılması konusunda ve edebi eserlere konu olması hakkında olumlu sonuçlar gerçekleşebildiği kanısına varılmıştır. * İstanbul’a Gençlik Turizmi Kapsamında Gelen Turistlerin Profili ve Seyahat Motiflerinin Araştırılması başlıklı Yüksek Lisans Tezinden türetilmiştir.</p> İrem Karataş Nüzhet Kahraman Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 892 908 10.26677/TR1010.2021.744 Tüketici Pişmanlığının Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi: Restoran Müşterileri Üzerine Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/455 <p>Bu araştırmada, tüketici pişmanlığının, müşteri tatmini ve davranışsal niyet üzerindeki etkisi incelenmektedir. Araştırmanın örneklem grubunu Gaziantep’te restoranları deneyimleyen ve bu deneyimin sonucunda pişmanlık yaşayan müşteriler oluşturmaktadır. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemine göre 435 anket veri analiz için uygun bulunmuştur. Toplanan veriler Smart PLS 3 (Partial Least Squares) programıyla analiz edilmiş ve araştırmaya ilişkin kullanılan ölçeklerin yapı, ayrım ve uyum geçerlilikleri test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, pişmanlığın müşteri tatmini üzerinde negatif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca pişmanlığın davranışsal niyet üzerinde negatif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Son olarak gerçekleştirilen analizler neticesinde müşteri tatmini ile davranışsal niyet arasında ki etkinin de pozitif yönde anlamlı olduğu tespit edilmiştir.</p> Sinan Çavuşoğlu Bülent Demirağ Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 909 924 10.26677/TR1010.2021.745 Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmajı Algısı Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi: Lavanta Turizmi Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/456 <p>Günümüzde web tabanlı dijital teknolojilerin gelişmesi ve kullanıcı sayılarının artmasıyla birlikte, bireylerin çeşitli turistik bölge, şehir, kasaba-köy ve işletmelerde yaşadıkları seyahat deneyimlerini paylaşabilmesine olanak tanıyan sosyal medya platformları popüler konuma ulaşmıştır. Bireyler tatil ve seyahat öncesinde çoğunlukla internet ortamında bilgi arama davranışı içerisinde olurken, seyahat esnasında ve seyahat sonrasında ise çoğunlukla tatil-seyahat deneyimlerini Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya mecralarında ve Tripadvisor gibi turizm ve seyahat portallarında paylaşma eğiliminde olmaktadır. Yapılan paylaşımlarla insanların zihninde seyahat edilen bölgeyle ilgili olumlu ya da olumsuz bir izlenim oluşmaktadır. Olumlu izlenimler sonucu söz konusu destinasyona olan ilgi artmakta ve seyahatler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, destinasyon imajı algısı üzerinde sosyal medyanın etkisi araştırılmaktadır. Uygulama alanı olarak, son yıllarda bilhassa sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde popüler hale gelen Isparta ili sınırları içerindeki Kuyucak Lavanta bahçeleri seçilmiştir. Çalışma kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesinin farklı akademik birimlerinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde öğrenim gören ve Kuyucak Lavanta bahçelerini ziyaret etmiş 32 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Çalışma neticesinde, üniversite öğrencilerinin Isparta ili Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü’nde bulunan lavanta turizmi merkezleri ziyaretleri öncesi ve sonrasında bu bölgeyle ilgili algıları analiz edilerek etkileri ortaya konulmuştur. Ayrıca çalışmada söz konusu destinasyonun tanınırlığının sağlanmasında sosyal medya mecralarının ne kadar etkili olduğu ve bu etkinin artırılması için neler yapılabileceği sorularına da yanıt aranmaktadır. Araştırma bulgularına göre lavanta bahçelerinin bulunduğu bölge, katılımcılar nezdinde genel olarak olumlu bir izlenime sahiptir. Bu izlenimin oluşmasında ve bölgenin gözde seyahat rotalarından biri haline gelmesinde ise, sosyal medya mecralarının önemli payının olduğu tespit edilmiştir. * Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim dalında gerçekleştirilen “Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmajı Algısı Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi: Lavanta Turizmi Örneği” adlı yüksek lisans tezinden derlenmiştir.</p> Büşra Aşıroğlu Murat Çuhadar Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 925 945 10.26677/TR1010.2021.746 Yenice Mutfak Kültürünün Vegan Mutfak Kapsamında İncelenmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/457 <p>Bu çalışma Karabük iline bağlı Yenice ilçesinin sahip olduğu yöresel mutfak kültürünün “Vegan Mutfak” kapsamında incelenmesini amaçlamaktadır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu araştırmada Yenice'de yaşayan yöre mutfağına hakim 7 kadın ile görüşme yapılmış, elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma, Yenice'de tüketilen yemeklerin vegan yiyecekler olduğunu göstermektedir. Yörede yaşayan insanların beslenmesinde ağırlıklı olarak Isırganotu, Ebegümeci, Tatala, Ispıt otu (Kabalak) gibi otlar ile kara lahana (mancar) gibi sebzeler ve kara bakla, mısır gibi karbonhidrat içeren aynı zamanda bitkisel protein açısından zengin yiyecekler kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında ayrıca, yemekler araştırmaya katılanlar tarafından yapılmış, yazarlar tarafından standart reçeteleri oluşturulmuş ve fotoğraflanmış, böylece yöresel yemekler kayıt altına alınmıştır. Çalışma, somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yöresel yemeklerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması bakımından önem taşımaktadır.</p> Nuray Türker Sibel Ayyıldız Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 946 968 10.26677/TR1010.2021.747 İşe Adanmanın Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Kontrol Odağının Düzenleyici Rolü: Yiyecek-İçecek Departmanı Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/458 <p>Araştırmanın amacı, yiyecek-içecek departmanı çalışanlarında işe adanmanın yenilikçi iş davranışına etkisinde kontrol odağının düzenleyici etkisini test etmektedir. Bu kapsamda, oluşturulan araştırma modelinin çözümlenmesi için Antalya’da faaliyet gösteren otel işletmelerinin yiyecek-içecek departmanı çalışanları üzerinde bir alan araştırması yapılmış ve veriler anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak yiyecek-içecek çalışanlarından 432 anket toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde uygun istatistiki paket programları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda işe adanmanın yenilikçi iş davranışlarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Düzenleyici etki kapsamında ise iç kontrol odağının herhangi bir etkisi bulunmazken, dış kontrol odağının işe adanma ile yenilikçi iş davranışı ilişkisinde düzenleyici role sahip olduğu bulgulanmıştır. Sonuç olarak düşük, orta ve yüksek dış kontrol odağı düzeylerinde işe adanmanın yenilikçi iş davranışına etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür. * Bu araştırma, Mehmet TEKELİ tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda hazırlanan doktora tezinden üretilmiştir.</p> Mehmet Tekeli Aziz Gökhan Özkoç Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 969 984 10.26677/TR1010.2021.748 Kent Sanal Turlarında Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/459 <p>Gelişen teknoloji ortamında bilgiye hızlı erişim önemlidir ve bu erişimi sağlayan araçlardan birisi sanal turlardır. Kentlerin tanıtılması için de kullanılan sanal turlar kentlere erişebilmek, algılayabilmek ve kentlerin kültür miraslarını tanımak açısından önemli bir araçtır. Çalışmanın amacı tanıtım amacıyla hazırlanan kent sanal turları ve bu sanal turlarda kültür miraslarına yer verme oranlarını tespit etmek ve değerlendirmektir. Çalışmada Yandex ve Google arama motorlarında sanal tur, kent sanal turu, 3d gezi ve 360 tur anahtar kelimelerine il adları eklenerek arama yapılmış ve 26 ile ait 28 adet sanal tura ulaşılmıştır. Bulunan sanal turlardaki verilerin düzeni, müzik ve video gibi eklentiler ve sanal turda yer verilen kültür mirasının sayısı analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda kent sanal turlarının genel olarak birbirinden farklı düzenlendiği, sanal turların herkes tarafından kullanılabilirliğini sağlayan ve bilgi veren eklentiler bakımından yetersiz olduğu ve kentlerin çok sayıda kültür mirası olmasına rağmen çok azına sanal turda yer verildiği görülmüştür ve geliştirilmesi için önerilerde bulunulmuştur.</p> Hicran Hanım Halaç Büşra Saatci İzci Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 985 1004 10.26677/TR1010.2021.749 Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/460 <p>Araştırmanın amacı sakin şehirler üzerine yazılmış lisansüstü tezleri bibliyometrik analiz yöntemi ile değerlendirmektir. Araştırmada, 2010-2020 yılları arasında Türkiye’de yayımlanan tezler incelenmiştir. Veriler, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında bulunan tarama terimi kısmında “cittaslow”, “sakin şehir”, “yavaş şehir”, “sakin kent”, “yavaş kent” anahtar kelimeleri ile 10.11.2020-11.11.2020 tarihlerinde taranmış ve ilgili alanda toplamda 99 lisansüstü tezin yer aldığı tespit edilmiştir. Tespit edilen 99 lisansüstü tezden 5’ine çeşitli kısıtlamalardan dolayı ulaşılamamış ve 94 lisansüstü tez incelenmiştir. Araştırma kapsamında, tezin türü, enstitü, danışman unvanı, anabilim dalı, araştırmanın çalışıldığı üniversite, yayımlandığı yıl gibi parametreler değerlendirilmiştir. Araştırmaya konu olan verilerin analizinde yüzde ve sıklık dağılımları incelenmiş; bibliyometrik analizlerden faydalanılmıştır. Sakin şehir kriterleri ve sakin şehirlerle ilgili yapılan çalışmaların 2019 yılında artış gösterdiği ve birçok farklı bilim dalı tarafından konunun incelendiği sonucuna ulaşılmıştır.</p> Mehmet Mert Paslı Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1005 1017 10.26677/TR1010.2021.750 Beş Yıldızlı Otel Çalışanlarının Covid-19 Sürecini Değerlendirmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/461 <p>Gittikçe artan uluslararası seyahat kısıtlamaları otelcilik endüstrisine darbe vurmuş ve tüm ekonomik sektörlerde olduğu gibi iş gücünün azalmasına yol açarak iş kaybına yol açmıştır. Bu çalışmanın temel amacı Covid-19’un otel işletmeleri çalışanları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarının Covid-19 salgın sürecinde yaşamış oldukları zorlukların, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi ve gelecek planlarına ilişkin düşüncelerinin ve beklentilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul Beşiktaş bölgesinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışan toplam yirmi dokuz katılımcı ile online görüşme formu aracılığıyla veri toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda Covid-19 salgını döneminde otellerin personelini mağdur etmeden bir süreç yönetimi planladığı ve çeşitli hijyen önlemleri aldıkları tespit edilmiştir. Çalışanlar açısından sürecin ekonomik sıkıntı yarattığı, iş güvencesizliği kapsamında tehdit oluşturduğu, sektör değişikliği ve kişisel gelişim konusunda ise fırsat yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte Covid-19 sonrası dönemde çalışanların büyük bir çoğunluğunun kariyer planlamalarında bir değişiklik düşünmediği elde edilen diğer bir sonuçtur.</p> Serap Özdemir Güzel Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1018 1033 10.26677/TR1010.2021.751 Mali Tabloların Dikey Yüzdeler Yöntemi ile Analizi: Bist Turizm Sektöründe Bir Uygulama (2019) https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/462 <p>İşletmelerin belirli dönemlerde yayınladıkları mali tablolar, bir taraftan cari dönem ile geçmiş döneme ait verilerin karşılaştırılmasına ve analiz yapılmasına olanak sağlarken diğer taraftan muhasebenin önemli fonksiyonlarından birisi olan “Raporlama ve Analiz Etme“ fonksiyonunu da yerine getirmektedir. Bu analiz tekniklerinden biriside “Dikey Yüzdeler Yöntemi” dir. Dikey yüzdeler yöntemi muhasebenin temel mali tablolarından olan bilanço ve gelir tablosunda yer alan verilerin, belirli dönemler içerisinde yüzde cinsinden ifade etmeye yarayan bir yöntemdir. Dikey yüzdeler yönteminde mali tabloların mutlak değerler yerine yüzde cinsinden ifade edilmesi mali tablo kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Çalışmanın amacı turizm sektöründe faaliyet gösteren, Borsa İstanbul’a kayıtlı şirketlerin 2019 yılı verilerinden yararlanarak mali tablolarını “Dikey Yüzdeler Yöntemi” ile analiz ederek yorumlamaktır. Araştırmaya 9 şirketin verileri dâhil edilmiş olup bilanço ve gelir tablosunda bulunan kalemlerin oransal dağılımı tespit edildikten sonra şirketler birbirleri ile ardından şirket ortalamaları ile karşılaştırarak yorumlanmıştır. Çalışmada, turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin geçmiş dönemde yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisinde kalmalarına ve yüksek maliyetlere katlanmalarına rağmen büyük çoğunluğunun 2019 yılında kâr ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca şirketlerin dönen varlık yapılarının birbirleri ile benzerlik göstermediği, ayrıca turizm sektörünün genel özelliği olan duran varlık ağırlıklı bir görününüm sergiledikleri, şirketlerin yabancı kaynak yerine öz kaynak ile finanse edildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca analize dâhil edilen şirketlerin yüksek maliyetlere katlandığı ve ticari borçlar ve alacakların mali tablolarda önemli yere sahip oldukları tespit edilmiştir.</p> Ülkü Mazman İtik Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1034 1050 10.26677/TR1010.2021.752 ‘Kadın ve Turizm’ Konulu Çalışmaların Görsel Haritalama Tekniğine Göre Bibliyometrik Analizi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/463 <p>Günümüzde toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlılığın yansıması olarak kadın çalışmaları sıklıkla incelenen alan haline gelmiştir. Hizmet sektörü içinde yer alan ve işlerin önemli bir bölümünün kadın odaklı olması nedeni ile turizm sektörü; emek-yoğun yapısı yanında kadın-yoğun özelliği de göstermektedir. Turizmin sayısal olarak büyümesi ve sosyoekonomik etkilerinin bireylerin gelişimlerine katkısı nedeni ile kadın ve turizm olgularını birlikte ele alan çalışmalarda artış yaşanmaktadır. Çalışmada bibliyometrik yöntem ile Vosviewer paket programı kullanılarak “kadın” ve “turizm” kavramlarına yönelik içerik analizi yapılmıştır. Çalışma kapsamında Web of Science veri platformundan elde edilen 3245 çalışma incelemeye tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler görsel haritalama tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Anahtar sözcükler üzerinden yapılan eşdizimlik analizine göre altı farklı tema belirlenmiş ve Tourism, Gender, Cross-Border Reproductive Care, Motivation, Sustainable Tourism ve Segmentation olarak gruplandırılmıştır. Araştırma kapsamında en çok makale türünde çalışmaya ulaşılmıştır. Alanyazında kadın konusunun ağırlıklı olarak konaklama işletmeleri ölçeğinde incelendiği belirlenmiş ve çalışmaların 1975’te başlayıp 2010 yılından sonra artış gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre turizmde kadınlar ağırlıklı olarak cam tavan engelleri, ücret ayrımcılığı, çalıştıkları departmanlar ve yönetim kademelerindeki rollerine ilişkin konularda incelenmektedir.</p> Çilem Elmas Ebru Zümrüt Boyacıoğlu Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1051 1069 10.26677/TR1010.2021.753 Kahve Dükkanında Türk Kahvesi: Tüketici Tutumları Üzerine Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/464 <p>Türkiye’de kahve tüketiminin Osmanlı’dan günümüze değişimi ile birlikte, kahve dükkanlarının da geçirdiği değişimlere değinilen bu çalışmada, Türk kahvesi tüketimi ile birlikte sayıları her geçen gün artan modern kahve dükkanlarına yönelik tüketicilerin tutumları üzerinde durulmuştur. Bu araştırmada, Türk kahvesi tüketimine yönelik olarak tüketici tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ek olarak modern kahve dükkanlarında Türk kahvesi sunumuna yönelik tüketici tutumlarının belirlenmesi üzerinde durulmuştur. Araştırma sonunda tüketicilerin modern kahve dükkanlarında sunulan Türk kahvesine yönelik tutumları ortaya konulmuştur. Araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmış olup veriler sosyal bilimler araştırmalarında sıklıkla kullanılan anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma 396 kişilik tüketici grubunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda kadın tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumlarının daha düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılık düşük etki düzeyinde saptanırken, diğer demografik değişkenler açısından farklılığa rastlanmamıştır. Türk kahvesi ürünlerinin kahve dükkanlarında özenli ve geleneklere uygun olarak sunulduğunu düşünen tüketicilerin tutumları daha yüksek düzeyde bulunmuştur.</p> İlknur Ayar Havva Tarakcı Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1070 1087 10.26677/TR1010.2021.754 Termal Turizm İşletmelerinde Sağlık Beklentileri ve Müşteri Memnuniyeti: Bolu Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/465 <p>Günümüzde işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesinin sonucunda müşteri memnuniyeti oluşmaktadır. Müşteri memnuniyetini sağlayan işletmelerin, müşterilerin sadakatini kazanmakta ve pazardaki rekabete uyum sağlayabilmektedir. Çalışmanın amacı, Bolu ilindeki termal turizm işletmelerine gelen müşterilerinin beklenti ve memnuniyetlerini ölçmektir. Elde edilen verilerin incelenmesi sonucunda müşterilerin algıladıkları memnuniyetlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda termal turizm işletmeleri eksikliklerini belirleyerek bir çözüm olanağı sunacağı düşünülmektedir. Çalışmada nicel yöntemlerden anket tekniğine başvurulmuştur. Elde edilen veriler SPSS 22 ile analiz edilmişidir. Önem derecesi ortalaması yüksek bulunurken, memnuniyet derecesi ortalaması ise belirtilen önem derecesinin altında kaldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak jeotermal potansiyeli yüksek olan Bolu ilinin termal turizm tesislerinin müşteri memnuniyeti ortalaması orta düzeyde memnunum şeklinde olduğu belirlenmiştir.</p> Hakkı Çılgınoğlu Sercan Aytuğar Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1088 1102 10.26677/TR1010.2021.755 AHP Yöntemi ile Seyahat Acentalarının Ekoturizm Kriterleri Algılarının Tespiti: Giresun Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/466 <p>Çalışmanın temel amacı, seyahat acenta yöneticilerinin algılarında ekoturizme etki eden kriterlerden hangilerinin daha önemli olduğunun tespit edilmesi olarak belirlenmiştir. Ekoturizme etki eden kriterlerin önem derecesine göre sıralanması ve destinasyonlarda üzerinde durulması gereken unsurların belirlenmesi hedeflenmektedir. Özellikle de Doğu Karadeniz bölgesinde önem arz eden ekoturizm faaliyetlerinin şekillendirilmesi açısından, turistik hareketlere yön veren seyahat acenta yöneticilerinden elde edilen verilerin, bölgenin ekoturizm talebine olumlu olarak yansıması hedeflenmektedir. Bu nedenle, çalışmada ekoturizm destinasyonlarından biri olan Giresun ilindeki seyahat acentalarının yöneticileri hedef kitle olarak alınmıştır. Çalışmada, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarında, seyahat acenta yöneticilerinden elde edilen verilerin analizleri ışığında, Giresun ili ekoturizm destinasyonlarında önem derecesine göre kriterler sırası ile güvenlik, turizm tesisleri, doğal yaşam, kültürel yapı, ulaşım, coğrafi özellikler, altyapı, iklim ve fiyat olarak sıralanmıştır. Ekoturizm destinasyonlarına etki eden en önemli kriterin güvenlik olduğu belirlenmiştir. *Çalışma, Hatun İŞLER’in Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.</p> Hatun İşler Hakan Akyurt Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1103 1121 10.26677/TR1010.2021.756 Aşçılık Bölümü Tercih Nedenleri ile Kişilik İlişkisi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/467 <p>İnsan hayatının büyük kısmını oluşturan iş yaşamının çok farklı sebeplerden etkilenmesi, seçilmeye mecbur kalınan mesleklerin kişileri iş yaşantıları boyunca mutsuz edecek olması ve bunun sonucu olarak gizli işsizlik ve düzgün yapılmayan görevlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Özellikle hizmet sektöründe en önemli faktör olan işgörenlerin; mesleklerini severek seçmeleri, severek işlerini yapmaları ve işe uygun kişilik özelliklerine sahip olmaları önemlidir. Bu nedenle araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin bölüm tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin kişilik özellikleri ile demografik değişkenlere göre nasıl farklılaştığının saptanmasıdır. Araştırmada olasılığa dayalı olmayan yöntemlerden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 252 aşçılık bölümü öğrencisine uygulanan anketler SPSS 20 programı ile yorumlanmıştır. Analizler sonucunda; aşçılık öğrencilerinin bölüm tercihini en fazla etkileyen unsurun meslek değerleri olduğu; bölüm seçiminde anne mesleğinin ve anne eğitiminin önemli rol oynadığı; kişilik özelliklerinden alınan en yüksek ortalamanın deneyime açık kişilik olduğu; kişiliğin birçok demografik özelliğe göre farklılık gösterdiği ve farklı kişilik özelliğinde öğrencilerin farklı bölüm tercihi nedenlerinden etkilendiği görülmüştür.</p> Çağla Üst Can Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1122 1137 10.26677/TR1010.2021.757 Eğitim Seviyesinin Endüstri 4. 0 Farkındalığına Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/468 <p>Bu araştırmada, Nevşehir ilindeki konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin eğitim seviyesinin endüstri 4.0 farkındalıklarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Nevşehir ilinde 2021 yılı Ocak-Şubat ayında konaklama işletmelerinde çalışan yöneticiler ile anket tekniği ile veri toplanmıştır. Araştırmada konaklama işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesi ile endüstri 4.0 kavramı arasındaki ilişkiyi belirlemek için Spearman korelasyon analizi, yöneticilerin eğitim seviyelerinin endüstri 4.0 farkındalıklarına etkisini belirlemek amacıyla ise çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda konaklama işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesindeki herhangi bir artışın, endüstri 4.0 farkındalığına yüksek kuvvette artış hissettirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, konaklama işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesinin endüstri 4.0 farkındalığı üzerinde pozitif yönde olumlu etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.</p> Ebru Kemer Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1138 1149 10.26677/TR1010.2021.758 Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Belek Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/469 <p>Otel işletmelerinde önemli bir rekabet unsuru olan insan kaynağı hizmet kalitesini arttırmak ve rekabet avantajı elde edebilmek için yetenekleri doğrultusunda yönetilmelidir. Yetenekli çalışanların işletmede tutulmasında ise çalışanların iş tatmini düzeyinin yüksek olması oldukça önemli olmaktadır. Bu nedenle çalışmanın amacı; otel işletmelerinde yetenek yönetiminin iş tatmini üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada anket tekniği ile veriler toplanmış ve uygun istatistiki program aracılığıyla frekans, yüzde, ortalama, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Belek’te faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan toplam 412 işgörene anket uygulanmıştır. Analiz sonucunda işgörenlerin yetenek yönetimi boyutları (yönetim desteği, kariyer başarısı, işletmede sorumluluk almaktan duyulan gurur, işletmenin sosyal sorumluluğu, hijyen faktörler, işletmeden duyulan memnuniyet, işten ayrılma isteği ve performans yönetimi uygulamaları) ile iş tatminleri arasında anlamlı pozitif yönde etki olduğu tespit edilmiştir.</p> Eda Özgül Katlav Emre Aykaç Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1150 1166 10.26677/TR1010.2021.759 Ege Bölgesi’ndeki Sakin Şehirler Üzerine Çevrimiçi Bir Araştırma: TripAdvisor Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/470 <p>İtalya’da ortaya çıkan “cittaslow” kavramı, Türkiye’de de yaklaşık son 10 yıldır özellikle turizm sektörü ve alanda yapılan akademik çalışmalarda oldukça adı geçen bir kavram haline gelmiştir. Bu doğrultuda, araştırmanın amacı; Türkiye’de Ege Bölgesi’nde yer alan ve “sakin şehir (cittaslow)” olarak seçilen Seferihisar, Akyaka, Yenipazar ve Köyceğiz’i ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin 2020 yılı itibariyle TripAdvisor Web Sitesi üzerinden yapmış oldukları yorumları içerik analizine tabi tutarak analiz etmektir. 2020 yılı içerisinde TripAdvisor üzerinden yapılan yorumlarda Yenipazar hakkında herhangi bir yoruma rastlanılmamaktadır. Araştırma bulgularına göre, diğer üç destinasyon ile ilgili yorum bırakan toplam ziyaretçi sayısı 151 olarak belirlenmiştir. Yerli ve yabancı turistlerin bu destinasyonlarda yaşamış oldukları olumlu ve olumsuz deneyimler, her bir destinasyon için ayrı ayrı kategorileştirilerek bulgular kısmında sunulmuştur. Üç yöre için, ziyaretçi oylarının çoğunluğu, “mükemmel” ve “çok iyi” olmuştur. Her yörenin toplam oylarının yüzdesi hesaplandığında, ziyaretçiler tarafından en fazla “mükemmel” oyu alan sakin şehir, Köyceğiz olmuştur.</p> Çağla Alimanoğlu Ahu Yazıcı Ayyıldız Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1167 1183 10.26677/TR1010.2021.760 Türkiye’deki Gastronomi Müzelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/471 <p>Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki gastronomi müzelerinin web sitelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma evrenini Türkiye’deki bütün gastronomi müzeleri oluşturmaktadır. 27 gastronomi müzesi değerlendirmeye alınmış web sitesi olan 21 gastronomi müzesi incelenmiştir. Web sitesi değerlendirme formu aracılığıyla içerik analizi yapılmıştır. Web siteleri tanıtım açısından birçok bilgiye yer verirken bulunduğu destinasyonun tanıtımına yönelik bilgiler sınırlıdır. Müşteri iletişimi kapsamında iletişim kanallarına yer verirken sosyal medya hesaplarının web sitesinde yer alma oranı düşüktür. Ayrıca gastronomi müzelerinin web siteleri medya ilişkileri, kurumsal kimlik ve tasarım açısından yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gastronomik etkinlikler kapsamında değerlendirilen gastronomi müzeleri destinasyonlar için önemli bir çekicilik unsurudur. Turistlerin ziyaret etmeden önce web sitelerini incelediklerinden hareketle, gastronomi müzelerine web sitelerini daha etkin hale getirmeleri ve yönetmeleri önerilmektedir.</p> Barış Demirci Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1184 1199 10.26677/TR1010.2021.761 Rehberli Turlarda Algılanan Değer, Akış Deneyimi ve Davranışsal Niyet İlişkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/472 <p>Turizm sektörünün çok yönlü mesleklerinden biri olan turist rehberliğinin temelinde insan ilişkileri yer almaktadır. Turist rehberleri, ziyaret edilen bölgeyi sadece tanıtmakla kalmamakta, sunduğu hizmetle misafirlerinin tur deneyimine dair birtakım duygular hissetmelerini sağlamaktadır. Nitekim rehberli turların tercih edilmesindeki önemli etkenler arasında keyifli zaman geçirme imkânının olduğu bilinmektedir. Bu sayede insanlar aldığı hizmete dair memnuniyet ve mutluluk duymaktadırlar. Turizm de insanların mutluluk arayışı için başlattığı sosyal ve boş zaman olgusu olarak nitelendirildiği için pozitif psikoloji ile yakından ilgilidir. Bu araştırmada, rehberli turlarda algılanan değer, akış deneyimi ve davranışsal niyet ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı turist rehberi eşliğinde ziyaret eden 396 yerli turistten anket yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda, turdaki misafirlerin algıladıkları değerin, akış deneyimlerinin ve davranışsal niyetlerinin birbirini etkilediği tespit edilmiştir. Misafirlerin yaşadıkları deneyime dair algıladıkları değerlerle akış deneyimlerinin şekillendiği ve mutlu bir deneyim neticesinde bu deneyime dair olumlu davranışsal niyetler sergiledikleri gözlemlenmiştir. * Makale, Onur AKGÜL’ün “Rehberli Turlarda Algılanan Değer, Akış Deneyimi ve Davranışsal Niyet İlişkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Örneği” isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir.</p> Onur Akgül Özlem Köroğlu Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1200 1219 10.26677/TR1010.2021.762 Turizm Araştırmalarında Sosyal Değişim Teorisi’nin Çeyrek Yüzyılı https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/473 <p>Sosyal davranış hakkındaki bilgileri özetleyen ve düzenleyen teoriler ve bu teorilerin sağladığı kavramsal çerçeveler, turizm çalışmaları için bilimsel meşruluk göstergesidir. Turizm araştırmalarında teorik farkındalığın önemine odaklanan bu çalışmada, Sosyal Değişim Teorisi üzerinden, teorilerin değişen ve dönüşen olgular olduğu vurgulanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada turizm alanında yaygın biçimde kullanılan, desteklenen ve aynı zamanda da eleştirilen Sosyal Değişim Teorisi’nin turizm araştırmalarında son çeyrek yüzyıldaki seyrinin nasıl olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla turizm alanında öncü olan Annals of Tourism Research, Tourism Management ve Journal of Travel Research dergilerindeki toplam 137 makale bibliyometrik analiz ve içerik analizi ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda Sosyal Değişim Teorisi’ni kullanan turizm araştırmalarının son beş yılda çok belirgin biçimde arttığı, ilk turizm çalışmalarında bu teorinin tek başına teorik alt yapıyı oluşturduğu ancak zaman içinde bilimsel açıklamada eksik ya da zayıf kalan yönlerini tamamlamak üzere başka teorilerle desteklendiği görülmüştür.</p> Merve Doğan Seda Sökmen Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1220 1237 10.26677/TR1010.2021.763 Türk Mutfağında Füzyon Uygulamalarına Yaklaşım Ölçeğinin Geçerlenmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/474 <p>Bu çalışmada Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin geçerlenmesi ve bireylerin füzyon mutfak uygulamalarına (yeni yiyeceklere) yaklaşımlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda Fransız ve İtalyan mutfağından yararlanılarak Türk mutfağına ait ürünlerle füzyon mutfağı uygulamaları belirlenmiştir. Çalışma örneklemini Ankara ili Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışan kamu personelinden kolaylıkla bulunabilen örnekleme yöntemiyle gönüllü olarak katılan 110’u kadın 147’si erkek toplam 257 birey oluşturmuştur. Çalışmada kullanılan Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik katsayısının uygun olduğu tespit edilmiştir. Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “Haşhaşlı otlu krep tadarım”, “Tahinli galetta tadarım”, “Kuru meyvelerle hazırlanmış biscotti tadarım” gibi ifadelerden oluşan “yenilikçi” alt boyutu ile cinsiyet değişkenine göre, erkeklerin kadınlara göre hem Türk Fransız mutfağı hem de Türk İtalyan mutfağı füzyon uygulamalarında yenilikçi olduğu tespit edilmiştir. Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “şüpheci” alt boyutu ile yurtdışı deneyimi değişkenine göre, yurt dışı deneyimi olan bireylerin yurtdışı deneyimi olmayan bireylere göre daha şüpheci olduğu saptanmıştır. Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “Devekuşu yumurtası ile hazırlanmış sebzeli Frittata (İtalyan omleti) tatmam”, “Chianti şarabı ile marine edilmiş kuzu şiş tatmam” gibi ifadelerden oluşan “gelenekçi” alt boyutta, erkeklere göre kadınların Türk İtalyan mutfağı füzyon uygulama ürünlerinde daha az gelenekçi olduğu bulunmuştur. Türk mutfağında füzyon mutfak uygulamaları, geleneksel mutfak kültürüne alışkın toplumlar için yeni bir mutfak akımı olup, bu akımda sunulan ürünlerin tamamı yeni birer gastronomik ürün olarak ele alınabilir.</p> Leyla Özgen Mehmet Güllü Aygün Kalın Ebubekir Yılmaz Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1238 1257 10.26677/TR1010.2021.764 Mutfak Şeflerinin Beslenme ve Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/475 <p>Yiyecek içecek işletmelerinde toplu gıda üretimi, birçok risk içeren önemli bir süreçtir. Bu nedenle gıda üretiminde çalışan personelin beslenme ve gıda güvenliği konularında yetkin olması önem arz etmektedir. Bu araştırma, mutfak şeflerinin beslenme ve gıda güvenliği bilgi düzeyini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini Sakarya ve Kocaeli illerindeki dört ve beş yıldızlı otellerin yiyecek-içecek departmanları ile birinci sınıf lokantalarda çalışan mutfak şefleri oluşturmaktadır. Örneklem çapı 265 olarak belirlenmiş ve 280 mutfak şefine ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu; demografik sorular ile beslenme ve gıda güvenliği bilgi düzeyi ölçeklerinden oluşmaktadır. Katılımcılar ölçeklerde bulunan ifadelere verdikleri yanıtlara göre belirli puanlar elde etmiştir. Katılımcıların beslenme ile gıda güvenliği bilgi düzeyi; düşük, orta, iyi ve çok iyi olmak üzere dört grupta sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucunda mutfak şeflerinin beslenme ve gıda güvenliği bilgi düzeyinin iyi seviyede olduğu tespit edilerek beslenme ve gıda güvenliği bilgi düzeyinin artışında en önemli unsurun eğitim olduğu ileri sürülmüştür.</p> Veli Ceylan Aybuke Ceyhun Sezgin Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1258 1279 10.26677/TR1010.2021.765 Gastronomi Turist Taksonomisi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/476 <p>Destinasyona ait kültürü deneyimlemenin yeni bir yolu olarak gastronomi turizmi son yıllarda yükselişe geçen bir turizm türüdür. Bu çalışmada 2015 yılında UNESCO tarafından yaratıcı şehirler ağı listesinde ‘Gastronomi Şehri’ olarak kabul edilen Gaziantep ilini gastronomi amacıyla ziyarete gelen yerli turistlerin taksonomisini oluşturmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki ile kurulan Mutfak Sanatları Merkezi’ne gelen ziyaretçilere odaklanılmıştır. Araştırmada Q metodoloji kapsamında literatür incelemesi sonucu oluşturulan Q dizgi kartları katılımcılara sunulmuştur. Araştırma sonunda 36 katılımcıdan elde edilen geçerli veri seti Q metodolojisi yoluyla analiz edilmiş olup “müdavim turist, yöresellik arayanlar, özgün turist, yenilik arayanlar” olmak üzere dört farklı gastronomi turisti ortaya konulmuştur. Müdavim turistler önceden deneyimledikleri lezzeti arayan turistler iken; yöresellik arayanlar yöresel yiyeceklere ve bunlarla ilgili tanıtıcı bilgilere odaklanan turistlerdir. Özgün turistler gidilen destinasyonun kültürel özelliği olarak yiyecek içeceklere önem verirken; yenilik arayanlar gastronomiyi günlük rutinden kaçış olarak görmektedir.</p> Gülden Kurt Reyhan Arslan Ayazlar Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1280 1298 10.26677/TR1010.2021.766 Kültürel Miras Farkındalığı: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/477 <p>Bu araştırma, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin Kastamonu’nun sahip olduğu kültürel miras farkındalığını belirlemek ve bu farkındalığı artırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma birbiri ile ilişkili iki sorunu çözmek için tasarlanmıştır. Öncelikle, öğrencilerin mevcut farkındalık düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Sonrasında ise öğrencilerin farkındalık düzeylerinin düşük olduğu noktaların nasıl artırılabileceği araştırmanın kapsamını oluşturmuştur. Nicel olarak tasarlanan bu araştırmada, anket tekniği kullanılmıştır. Anket formları, kolayda ve gönüllülük yaklaşımlarıyla belirlenmiş 230 katılımcıya elektronik ortamda uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS 22.0 ve MAXQDA programlarıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcıların kültürel miras farkındalıklarının genel anlamda yüksek olduğu belirlenmiştir. Özellikle, “Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı”, “Kastamonu Kalesi” ve “Saat Kulesi”nin en fazla bilinen yerler arasında yer aldığı saptanmıştır. Yapılan karşılaştırma testlerinde, kültürel miras farkındalığının katılımcıların cinsiyetlerine ve bölümlerine göre bir farklılık göstermediği, ancak yaş grupları arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu belirlenmiştir. Katılımcılar, Kastamonu turizminin gelişimi için tanıtım faaliyetlerinin etkili bir şekilde yapılması gerektiğini, festival tarzı çeşitli etkinliklerin arttırılmasının son derece önemli olduğunu, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini ve yeni yatırımların yapılmasının elzem olduğunu vurgulamışlardır.</p> Emrah Yaşarsoy Dilara Eylül Koç Şevki Ulema Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1299 1318 10.26677/TR1010.2021.767 Türkiye’de Kış Turizmine Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analizi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/478 <p>Alternatif bir turizm çeşidi olarak kış turizmi; Türkiye’deki önemini yatırımlar, ağırlanan turist sayısı ve akademik çalışmalar boyutuyla her geçen gün artırmaktadır. Bu araştırmada Türkiye’de kış turizmine yönelik farklı disiplinlerdeki çalışmalar meta analizi kapsamında irdelenerek bir bakış açısı oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’deki kış turizmine yönelik çalışmaların nitel bulguları değerlendirilerek benzer ve farklı yönlerinin ortaya çıkarılması, yorumlanması ve yeni çıkarımlar yapılmasına odaklanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kış turizmine yönelik yapılan çalışmalar; turizm, coğrafya, mimarlık ve beden eğitimi disiplinlerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışmalarda öne çıkan temalar ise ev sahibi toplumun ve ziyaretçilerin kış turizmine yönelik düşünceleri, sürdürülebilirlik, çevre düzenlemesi, iklim, turizm planlaması ve kırsal kalkınma boyutlarında şekillenmektedir.</p> Nurettin Ayaz Ömer Ceyhun Apak Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1319 1331 10.26677/TR1010.2021.768 Z Kuşağının Tatil Tercihini Etkileyen Faktörler https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/479 <p>Bu araştırmanın amacı, Z kuşağının tatil kararlarının belirlenmesi ve Z kuşağı tatil tercihlerini etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Araştırma kapsamında Z Kuşağının tatil tercihlerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla anket formu oluşturulmuştur. Anket, “google dökümanlar” uygulamasından faydalanılarak hazırlanmış olup, internet üzerinden gönüllülük esas alınarak uygulanmıştır. Demografik özellikleri belirlemeye yönelik 6 soru, tatil kararları için 6 soru ve tatil tercihleri ile ilgili 32 soru olmak üzere ankette toplam 44 soru yer almıştır. Araştırma sürecinde 320 katılımcıdan veri toplanmış, 305 anket araştırmaya dahil edilmiştir. Veri, IBM SPSS 22 paket programı aracılığı ile analiz edilmiş olup, ölçeğin araştırmaya uygunluğu için güvenirlik analizi, demografik özellikleri ortaya koymak ve değişkenlerin yüklerinin belirlenmesi için frekans analizleri, tatil tercihlerini etkileyen faktörlerin ortaya konulması için faktör analizi uygulanmıştır. Çalışmada, tatil tercihlerini etkileyen faktörler incelenmiş, Z Kuşağı için çocuklara/gençlere yönelik özel aktivitelerin (4,12) en çok etkiye sahip olan değişken olduğu sonucu bulunmuştur. Bunun yanında, kalınacak yerin sahip olduğu teknoloji olanakları (4,10) ve gidilecek yerdeki odaların temizliği (4,09)’nin tatil kararlarını etkileyen faktörler arasında üst sıralarda olduğu tespit edilmiştir.</p> Levent Karadağ Betül Yeşiltepe Erkayıran Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1332 1348 10.26677/TR1010.2021.769 Osmaniye Mutfak Kültüründe Yer Alan Yemek Ritüelleri Üzerine Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/480 <p>Yemekli ritüeller, tarihin en eski dönemlerinden beri geleneklerin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Yapılan çalışma ile Osmaniye ilindeki yemekli ritüellerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çalışma Osmaniye merkez ilçe başta olmak üzere Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Hasanbeyli ve Sumbas ilçelerinde doğup büyüyen bayan katılımcılar örnekleminde gerçekleştirilmiştir. Veriler, açık uçlu olarak hazırlanan soruların katılımcıların bir kısmıyla yüz yüze bir kısmıyla da telefonla (ilçelere olan ulaşım, zaman kısıtı ve özellikle Covid-19 tedbirleri nedeniyle) görüşülerek yanıtlanması sonucu elde edilmiştir. Bu kapsamda, veriler, 29 Ocak-8 Şubat 2021 tarihleri arasında amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Toplamda 18 katılımcıya ulaşılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sonucunda 11 kod türetilmiş ve bu kodlar 4 kategoride birleştirilmiştir. Osmaniye'de gerçekleştirilen yemekli ritüellerin; geçiş döneminde yapılan yemekli ritüeller, dinî bayram ve özel günde yapılan yemekli ritüeller, uğurlama günlerinde yapılan yemekli ritüeller ve mevsimlik özel günlerde yapılan yemekli ritüeller olduğu tespit edilmiştir. Çalışma, Osmaniye'deki yemekli ritüel geleneğinin korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bazı öneriler sunarak son bulmaktadır.</p> Meral Üzülmez Merve Onur Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1349 1368 10.26677/TR1010.2021.770 Turizm ve Festival İlişkisine Yönelik Araştırmaların Bibliyometrik Haritalandırılması (1975-2020) https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/481 <p>Bibliyometrik araştırmalar, alanda yapılan çalışmaların incelenmesi ve eğilimlerin ne yöne doğru geliştiğinin anlaşılabilmesi adına araştırmacılara çeşitli faydalar sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı turizm ve festival ilişkisine yönelik yapılan araştırmaların bibliyometrik haritalandırmasını yapmaktır. Bu amaca yönelik 1975-2020 yılları arasında Web of Science veri tabanında yer alan dokümanlar taranmıştır. Veri tabanının taranmasında VOSviewer yazılımı kullanılmıştır. Tarama sonucunda turizm ve festival ilişkisini inceleyen 710 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalar yıl, kaynak dergi, ülke, atıf, anahtar sözcük ve yazar konu başlıklarında değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre turizm ve festival ilişkisini inceleyen çalışmaların sayısında giderek artan bir eğilim görülmektedir. En fazla çalışma Tourism Management dergisinde yayınlamış, en yüksek atıf alan araştırmacı ise Melville Saayman olmuştur. ABD en fazla çalışma yapılan ve en fazla atıf alan çalışmaların yapıldığı ülke olarak görülmektedir. Turizm, festival, etkinlik ve memnuniyet öne çıkan anahtar kelimeleri oluşturmaktadır. Ayrıca turizm ve festival kavramları anahtar kelime, kaynak ve atıflar, ülkeler üzerinden oluşturulan ağ grafikleriyle ele alınarak incelenmiştir.</p> Yasemin Akgöl Gökhan Ayazlar Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1369 1387 10.26677/TR1010.2021.771 Bisiklet Turizmi Bağlamında Bisiklet Dostu Şehir Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Twitter Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/482 <p>Bisiklet turizmi, bir dizi ekonomik, sosyal ve çevresel fayda sağlama potansiyeline sahip, büyüyen bir niş turizm pazarıdır. Çalışmanın amacı bisiklet turizmi açısından bisiklet dostu şehir uygulamalarının tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda sosyal medya uygulaması olan Twitter’da 2013 Haziran- 2021 Ocak tarihleri arasında “bisiklet dostu şehirler”, “bisiklet dostu kentler”, “bisiklet şehri” başlıkları ile yapılan 123 paylaşım (tweet) araştırma verisini oluşturmaktadır. Elde edilen veriler Maxqda nitel analiz programı aracılığıyla içerik analizine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak bu konuda en fazla paylaşım 2020 yılında yapılmış olup, paylaşımların içeriğinde, bisiklet dostu şehirler, şehirlerin bisiklet dostu uygulamaları, rekreatif faaliyet açısından bisikletin değerlendirilmesi ve bisiklet kullanımı ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. Bisiklet dostu şehir olarak, ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, Kolombiya, Macaristan, Norveç ve Türkiye’den kentlerin gösterildiği tespit edilmiştir.</p> F. Kübra Aylan Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1388 1403 10.26677/TR1010.2021.772 Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Önlisans Öğrencilerinin “Tatil” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/483 <p>Araştırmanın amacı, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde önlisans eğitimi alan öğrencilerin "tatil" kavramına ilişkin algılarının ortaya çıkartılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda metafor analizine başvurulmuştur. Araştırmada her bir öğrencinin "tatil" kavramına yönelik birden fazla metafor üretmesine izin verilmiştir. Araştırmanın verileri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu ile Sındırgı Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümlerinin tüm sınıflarında öğrenim gören 140 öğrenciden elde edilmiştir. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Bulgular, yüzde ve frekans değerleri ile verilmiştir. Araştırma bulgularına göre önlisans öğrencileri "tatil" kavramına yönelik 180 metafor üretmişlerdir. Ancak anlamsız olduğu düşünülen toplam 10 metafor elenerek araştırmanın kapsamı dışında bırakılmış ve analizler 170 metafor üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu metaforlar 11 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Çalışmada "tatil" kavramına yönelik en fazla “dinlenme” metaforunun üretildiği belirlenmiştir.</p> Melike Gül Kudret Gül Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1404 1423 10.26677/TR1010.2021.773 Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/484 <p>Ekonomik bir kuruluş olmalarının yanı sıra sosyal bir kuruluş olma misyonu da taşıyan işletmelerin günümüz koşullarında faaliyetlerine kesintisiz ve rekabet avantajı sağlayarak devam edebilmeleri için sosyal sorumluluk faaliyetlerinde aktif olarak rol almaları gerekmektedir. İşletmeler, sosyal anlamda tüketicilere, topluma, çevreye, devlete, tedarikçilere oldukları kadar iç müşterileri olan çalışanlarına karşı da sorumludurlar. Özellikle turizm gibi emeğin yoğun olduğu sektörlerde, çalışanlar işletmelerinin en önemli sermayesi olarak görülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, İstanbul’da faaliyet gösteren uluslararası zincir otel işletmelerinde sosyal sorumluluk uygulamalarının çalışanların örgütsel bağlılıklarına etkisini belirlemektir. Araştırma kapsamında İstanbul’da faaliyet gösteren beş yıldızlı üç uluslararası zincir otel işletmesine bağlı üçer otel olmak üzere toplam dokuz otelin çalışanları araştırmanın evrenini oluşturmakta olup, örneklem grubu ise 352 çalışanı içermektedir. Anket tekniği ile elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistiklerin (yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma vb.) yanısıra t testi, varyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, otel işletmelerinin sosyal sorumluluk uygulama düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilirken, çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin orta olduğu belirlenmiştir. Ayrıca; otel işletmelerinde sosyal sorumluluk uygulamalarının ekonomik sorumluluk boyutunda yoğunlaştığı, etik sorumluluklar boyutuna ise daha az odaklandıkları görülmektedir. Bununla birlikte çalışanların duygusal bağlılıklarının oldukça güçlü olduğu, devam ve normatif bağlılıklarının ise buna göre daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. *Bu çalışma, Dilek PEKMEZCİ’nin “Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ile Çalışanların Örgütsel Bağlılık ve İş Performansları Üzerine Bir Araştırma: Otel İşletmelerinde Bir uygulama” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.</p> Hümeyra Töre Başat Dilek Pekmezci Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1424 1450 10.26677/TR1010.2021.774 Paydaşların Bakış Açısıyla Muğla İli Sağlık Turizmi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/485 <p>Sağlık turizmi, tatil ve tedavi hizmetlerinin bütünleştirilmesiyle bireylerde zihinsel ve bedensel iyileştirmeyi amaçlayan turizm faaliyetlerini kapsamaktadır. Tüketicilerin turizm anlayışlarındaki ve taleplerindeki değişimlerin yanı sıra, bilim ve teknolojideki ilerlemeler doğrultusunda sağlık turizmi gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sağlık turizmi paydaşları olarak nitelendirilen sağlık kurum ve kuruluşları, turizm işletmecileri, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim temsilcilerinin bakış açılarıyla Muğla ilinin sağlık turizmi potansiyelinin incelenmesidir. Böylelikle, Muğla’da sağlık turizmi paydaşlarının konuyla ilgili genel düşüncelerinin, sağlık turizmine önem verme durumlarının, sağlık turizmi kapsamında nitelendirilebilecek uygulamalarının ve sağlık turizm konusundaki beklentilerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Nitel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen araştırmada, maksimum çeşitlilik örnekleme benimsenmiştir. Görüşme tekniğiyle 19 kişiden toplanan veriler betimsel analiz ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda sağlık turizmi paydaşlarının sağlık turizmine önem verdikleri ve özellikle olumlu ekonomik etkileri nedeniyle gelişimini destekledikleri belirlenmiştir. Paydaşlar, Muğla’nın sağlık turizmi potansiyelini yüksek olarak değerlendirmekle birlikte, altyapı ve üstyapı eksiklikleri nedeniyle hak ettiği konuma erişemediğini düşünmektedirler. Araştırma sonucunda, sağlık turizminin sürdürülebilir gelişimi için konuyla ilgili uygulayıcılara ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur. *Cesim DALAN’ın yüksek lisans tezinden üretilen bu çalışma, 22-24 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen 4th Congress of International Applied Social Sciences (C-iasoS 2020) Kongresinde “A Qualitative Research To Evaluate Health Tourism Potential” başlıklı bildiri olarak sunulmuştur.</p> Cesim Dalan Işıl Arıkan Saltık Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1451 1473 10.26677/TR1010.2021.775 Fast Food Restoranlarını Tercih Eden Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/486 <p>Toplum tarafından tüketilen ürünler ihtiyaçlara, tercihlere ve satın alma gücüne göre değişmektedir. Tüketiciler fast food ürünlerini farklı nedenlerden dolayı tercih edilmektedir. Bu farklılıklar yiyecek içecek sektörünün dinamik ve rekabetçi bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır. Artan tüketici sayısı ve değişen müşteri talepleri/istekleri, tüketici algısında değişikliklere neden olabilmektedir. Araştırmada verilerin elde edilmesinde anket formu kullanılmış ve 406 katılımcıdan veri elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS yardımıyla analizlere tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucuna önem ve memnuniyet arasında bazı kriterlerde farklılar tespit edilmiştir. Algılanan değerin düştüğü kriterler temizlik/hijyen, ürünün tadı, ürünün niteliği, servis hızı, servisin niteliği, menünün çeşitliliği ve fiyattan oluşmaktadır. Algılanan değerin çok fazla değişmediği kriterler ise yiyecek içecek dışı hizmetler, restoranın konumu/yeri, adı/markası ve ambiyanstan oluşmaktadır. Ayrıca katılımcıların %70’i daha sağlıklı menü öğelerinin yer almasını, %62’si ürünlerin besin değerlerinin gösterilmesi gerektiği belirtmişlerdir.</p> Muzaffer Çakmak Serdar Çöp Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1474 1486 10.26677/TR1010.2021.776 11 Eylül Saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi Örnekleri Üzerinden Terör ve Ekonomik Kriz Olgularının Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizme Etkileri https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/487 <p>Turizm; esnek, heterojen özelliklere sahip hassas bir endüstridir ve dünyada yaşanan olaylardan olumlu veya olumsuz çok çabuk etkilenmektedir. Çalışmanın amacı, turizm ile, ekonomik krizler ve terör saldırıları arasındaki ilişkinin 11 Eylül 2001 terör saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi örnekleri üzerinden irdelenmesidir. Çalışmada, hassas niteliğe sahip turizmin hem terör saldırılarından hem de ekonomik krizlerden etkilendiği savunulmaktadır. Nitel araştırma modeli kullanılan bu çalışmada içerik analizi yöntemlerinden sıklık analizi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, 11 Eylül 2001 terör saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi konularına hakim ve cevap verebilecek olan akademisyenler ile bu olgular hakkında görüş ve bilgiye sahip, turizm işletmelerinde şuan yönetici konumunda bulunanlar oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem büyüklüğü, maksimum çeşitlilik örnekleme stratejisi kullanılarak ve 30 katılımcı ile görüşülerek oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda, terör ve ekonomik krizlerin turizm endüstrisini etkilediği ve olayların ölçeğine göre etki düzeylerinin değiştiği tespit edilmiştir. *Bu çalışma Çiğdem MUTLU’nun ‘Terör ve Ekonomik Kriz Olgularının Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizme Etkileri: 11 Eylül Saldırıları ve 2008 Krizi Üzerinden Bir İnceleme’ başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.</p> Çiğdem Mutlu Zafer Akbaş Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1487 1508 10.26677/TR1010.2021.777 Küçük ve Orta Ölçekli Otel İşletmelerinin Banka Kredi Limitlerinin Revizesinde Kredi Tahsis Ön Değerlendirme Kriterlerinin Önemi: AHP Analizi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/488 <p>Kredi işlemlerinin başlaması aşamasından kredi limitlerinin oluşturulmasına kadar olan süreç kredi tahsis açısından oldukça önemlidir. Kredi tahsis sürecinde müşterinin iyi araştırılması ve mali verilerinin derinlemesine incelenmesi gerekir. Bu amaçla bankalarda kredi tahsis yetkilileri tarafından değerlendirme kriterleri ile ön inceleme yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bankaların küçük ve orta ölçekteki otel işletmelerinin kredi limitlerinin revizesinde bir diğer ifadeyle yeniden kredi limitleri oluşturulurken tahsis aşamasında göz önünde bulundurdukları kriterlerin neler olduğunun açıklanması ve bu kriterlerin önem derecesinin belirlenmesidir. Çalışmada müşteri ön kontrol, finansal yapı, istihbarat ile kurumsal kimlik ve yönetsel yapı olmak üzere dört temel kriter ve bu temel kriterlere ait 26 alt kriterle değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Kriterlerin seçiminde kredi tahsis bölümünde uzun süre çalışmış ve çalışmakta olan yetkililerin görüşlerinden ve literatür çalışmalarından faydalanılmıştır. Kredi tahsis aşamasında yararlanılan tahsis ön değerlendirme kriterleri sayesinde bankalar firmaların ihtiyacı kadar kredi limitini uygun teminat koşulları ile sağlamaktadır. Değerlendirme kriterlerinin tahsisteki diğer bir önemi ise ne kadarlık bir kredi riskinin finanse edilmesi gerektiği konusunda banka kredi tahsis birimindeki yetkililere aydınlatıcı bilgiler sunmasıdır. Bu bağlamda kredi tahsisi ön değerlendirme kriterlerinin önem düzeylerinin belirlenmesi için Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda küçük ve orta ölçekli otel işletmelerinin kredilerinin revizesinde kredi tahsisi ön değerlendirme ana kriterlerinin önem sırası; finansal yapı, müşteri ön kontrol, istihbarat, kurumsal kimlik ve yönetsel yapı olarak tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, bankaların müşterilerine kredi limiti oluştururken daha çok hangi kriterleri ön planda tuttukları konusunda önemli bilgiler içermektedir.</p> Filiz Yetiz Burcu Ilgaz Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1509 1524 10.26677/TR1010.2021.778 TripAdvisor Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi: Göbeklitepe Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/489 <p>Son dönemlerde hızlanan teknolojik gelişmeler tüketicilerin satın aldıkları bir ürüne ilişkin deneyim ve düşüncelerini online ortamlarda paylaşmalarını kolaylaştırmıştır. Turizm ürünlerinin sahip olduğu önceden değerlendirilmesi güç soyut özellikler ise ziyaretçilerin seyahat planlarını oluşturma sürecinde tüketici yorumlarına daha fazla önem vermesine neden olmuştur. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, ziyaretçilerin Göbeklitepe hakkında TripAdvisor sitesine bıraktığı yorumların değerlendirilmesidir. Çalışmada veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. 19 Şubat 2021 tarihine kadar bırakılan 518 yorumun tamamı analiz edilmiştir. Yorumlar, 2013-2020 dönemine aittir. Sonuç olarak olumlu düşüncelerin olumsuz düşüncelerden bir hayli yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sinevizyon gösterisi, etkileyicilik, muhteşemlik ve olağanüstü tarihsel ortam, vb. kavramlar olumlu izlenimler arasında belirtilmektedir. Olumsuz düşüncelerin başında uygulanan ücret politikası gelmektedir. Ziyaretçiler hem giriş ücretinin hem de satışa sunulan kimi ürünlerin fiyatlarının yüksek olduğunu ifade etmektedirler. Yetersiz otopark, münferit gezginlere rehberlerin eşlik etmemesi, süregiden kazılar, giriş ve gezi alanı arasındaki mesafede insani ihtiyaçların giderilememesi vb. şikayetler dillendirilmekte olup, olumsuz deneyimlere sebep olmaktadır.</p> Ali Rıza Mancı Engin Tengilimoğlu Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1525 1545 10.26677/TR1010.2021.779 Gönüllü Turizm Konusunda Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi: Scopus Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/490 <p>Çalışmanın amacı sistematik bir literatür taraması ile turizm alanında son yıllarda üzerinde çalışma yapılan konulardan biri olan gönüllü turizm konulu makalelerin entelektüel yapısını ortaya koymak ve bu konudaki eğilimleri ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada R yazılımı kullanılarak 1979-2021 (Ocak) yılları arasında yayınlanan Scopus veri tabanında taranan gönüllü turizm ile ilgili makaleler bibliyometrik yöntemlerle analiz edilmiştir. Çalışmada yıllara göre yayın sayıları, anahtar kelime analizleri, ortak kelime ilişki analizi, yazar ve dergi bilgileri, ortak yazar işbirlikleri atıf analizleri, ülkelerin yayın sayıları ve ülkeler arası kümeleme analizlerine yer verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda en fazla makalenin Journal of Sustainable Tourism (43 makale) dergisinde, konu ile ilgili en çok makalenin 2020 (64 yayın) yılına ait olduğu, yıllar itibari ile makale sayısının arttığı tespit edilmiştir. Ortak atıf analizinde Wearing (2001) ağda en kuvvetli yazardır. Ülkelerde arası işbirliği analizinde Amerika Birleşik Devletleri (USA), İngiltere (UK), Avustralya (Australia) arasındaki kuvvetli ilişki olduğu tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler arasındaki ilişki analizinde “Volunteer Tourism” en kuvvetli ağa sahip olan kelime olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarının turizm araştırmacılarına alanda yazılmış makalelere geniş bir perspektiften, panoramik bir bakış açısı sunmaktadır.</p> Hatice Sarı Gök Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1546 1567 10.26677/TR1010.2021.780 Trakya Bağ Rotasında Bulunan İşletmelerin Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/491 <p>Bu çalışma, şarap turistlerinin Trakya Bağ Rotasında bulunan işletmelere yönelik hizmet almadan önce beklentileri ve aldıktan sonra algıları arasındaki farkın Servqual ölçeği ile ortaya konmasını amaçlamaktadır. Verilerin elde edilmesinde, kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda, 2019 yılı boyunca, Trakya Bağ Rotasında bulunan 12 işletmeyi ziyaret eden 276 şarap turistinden, yüz yüze ve internet ortamı ile anket uygulanarak veriler elde edilmiştir. Araştırma bulgularını ortaya koyabilmek için güvenirlik, geçerlilik, farklılık ve ilişki analizlerinden yararlanılmıştır. Servqual analizine dayanarak müşteri beklentileri ile algılanan hizmet kalitesi arasında oluşan en büyük farklar, servqual fark puan ortalamalarına göre sırasıyla fiziksel özellikler ve heveslilik, güvence ve empati ve güvenirlik boyutları olmuştur. Wilcoxon analizine göre sadece güvence boyutunda ziyaretçilerin bağ işletmelerinin hizmet kalitesi konusunda beklediği güvence boyutunun, algılanan güvence boyutundan pozitif yönlü ayrıştığı ortaya çıkmaktadır.</p> Nilüfer Vatansever Toylan Kubilay Can Ertürk Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1568 1588 10.26677/TR1010.2021.781 İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Konulu Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/492 <p>Çalışmanın amacı iklim değişikliği ve gıda güvenliği konulu hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profilini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çeşitli veri tabanları üzerinden erişim sağlanan 32 makale değerlendirilmeye alınmıştır. Veri tabanları üzerinden yapılan tarama sırasında iklim değişikliği ve gıda güvenliği terimleri hem anahtar kelime hem de başlık bazında birlikte kullanılmıştır. Araştırma sonucunda erişilebilen ilk makalenin 2009 yılında olduğu tespit edilmiştir. İklim değişikliği ve gıda güvenliği konulu makalelerin en çok 2013-2015 yılında yayımlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Makalelerin çoğunluğunun kavramsal araştırmalarından oluştuğu, çalışmalarda genellikle 0-50 atıf aralığında atıf yapıldığı, çalışmaların genel olarak 0-10 sayfa aralığında olduğu tespit edilmiştir. Makalelerde en çok kullanılan anahtar kelimelerin iklim değişikliği ve gıda güvenliği olduğu, makalelerin en çok Food Research International dergisinde yayımlandığı ve makalelerin yayımlandıkları dergilerin en çok yiyecek içecek alanında yayım yaptığı tespit edilmiştir. Alana katkıda bulunan yazarların kurumları incelendiğinde, en çok Wageningen University ve Chung-Ang University kurumlarında çalışan yazarların katkıda bulunduğu görülmektedir. Sonuç olarak araştırmacıların iklim değişikliği ve gıda güvenliği konulu yayımlara az ilgi gösterdikleri söylenebilir. Ayrıca, araştırmacılara gıda güvenliği ve iklim değişikliği konularını birlikte düşünerek çalışmalarına yön vermeleri önerilmektedir.</p> Aykut Göktuğ Soylu Fügen Durlu Özkaya Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-10 2021-06-10 5 2 1589 1602 10.26677/TR1010.2021.782