Teknoloji Bağımlılığı ile Rekreasyonel Eğilimler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Selami Eryılmaz
Halil Tankut Bal

Özet

Mevcut araştırmada, teknoloji bağımlılığı kapsamında yer alan oyun, sosyal medya ve günlük hayata etki boyutları ile rekreasyonel aktivite katılımları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’de yer alan 43 üniversitenin 103 farklı bölümünde eğitim gören 462 öğrenci oluşturmuştur. Ağırlıklı olarak Ankara’da yer alan üniversitelerden katılım gerçekleşmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, teknoloji bağımlılığı ve rekreasyonel aktivitelerin boyutları arasındaki tespit edilen ilişkiye göre oyun bağımlılığı ile yoga, müze ziyareti, fuar-festival gezisi, tiyatro, dans, el işi, çiçek düzenleme, zevk için yemek yapma ve kitap okuma aktiviteleri arasında negatif ilişki tespit edilmiştir. Masa tenisi, kamp, kayak, paintball ve futbol aktiviteleri ile oyun bağımlılığı arasında ise pozitif ilişki belirlenmiştir. Ayrıca fotoğrafçılık hobisi ile sosyal medya bağımlılığı arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Kültürel aktivitelerin oyun bağımlılığına karşı olumsuz etkisi tespit edilmiştir. Araştırma bulguları üzerinden, teknoloji bağımlılığı ile ilgili tedavi sürecinde uygulanması ve dikkat edilmesi gereken aktivite önerileri sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Eryılmaz, S., & Bal, H. T. (2021). Teknoloji Bağımlılığı ile Rekreasyonel Eğilimler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 902–919. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/108
Bölüm
Makaleler