Festivaller ve Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri: Urla Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Pınar Işıldar
Özay Yıldız

Özet

Turistik çekim unsuru olarak festivaller, ülkemizde, özellikle gelişmekte olan bölgelerde önemini gittikçe artırmaktadır. Ekonomik, çevresel ve sosyokültürel olumlu veya olumsuz etkileri barındıran festivallerin gelişmesi veya son bulmasında yerel halkın önemli bir payı bulunmaktadır. Bu çalışma, festivallerin yerel halk üzerindeki etkilerini, sosyal fayda ve sosyal maliyet kapsamında keşfetmeyi ve belirlenen etkilere göre yerel halkın memnuniyet düzeylerini koruyarak festivallerin sürekliliğinin sağlanması için öneriler getirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma yıl boyunca çeşitli festivallere ev sahipliği yapan Urla ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen 32 görüşme içerik analizine tabi tutulmuş, bulgulara göre sosyal fayda ve sosyal maliyet faktörlerinin kapsamında sosyal etkiler elde edilmiştir. Sosyal fayda faktörünün altında toplumsal ve kültürel/bireysel fayda alt faktörleri, sosyal maliyet faktörünün altında yaşam kalitesi alt faktörleri kapsamında etkiler keşfedilmiştir. Çalışmada ayrıca festivallerin zaman ve mekân içinde dağılmasının yerel halk tarafından desteklendiği ve olumsuz etkilerin azalmasında etkili olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Işıldar, P., & Yıldız, Özay. (2021). Festivaller ve Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri: Urla Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 931–948. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/110
Bölüm
Makaleler