Fuar Katılımcılarının Destinasyon İmajı Algıları: Expo 2016 Antalya Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Altan Çetin
Rıdvan Kozak

Özet

Bir destinasyon potansiyeline sahip bir turistik yerin geliştirilmesi ve mevcut tüketicileri tarafından nasıl algılandığı büyük önem taşımaktadır. Turistik destinasyonların değerlendirilmesinin ürünlerin, hizmetlerin ve deneyimin bir kombinasyonu olduğunu ve bu faktörlerin tüketici davranışını etkileyen hayati bir boyut olduğu ortaya koyulmuştur. EXPO etkinliklerinin destinasyonların imajına, kalitesine ve algısına katkı sağladığı görülmektedir. Bu sebeple EXPO Antalya 2016 buluşması da büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda araştırmanın amacı, A1 seviyesinde bir uluslararası fuar olan EXPO 2016 Antalya’nın yerli katılımcılar açısından Antalya destinasyonunun imaj algılarını ölçmektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda Expo 2016 Antalya’yı ziyaret eden yerli ziyaretçilere anket uygulanmıştır. Uygulanan ankette kullanılan ölçekte Antalya’nın destinasyon imajı, Genel Altyapı, Çekicilikler, Aktiviteler, Kalite ve Misafirperverlik boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Boyutların puan ortalamaları değerlendirildiğinde Antalya’nın destinasyon imajının Kalite ve Misafirperverlik dışında iyinin üzerinde olduğu görülmüştür. Expo 2016’nın Antalya’nın destinasyon imajına olumlu katkısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çetin, A., & Kozak, R. (2021). Fuar Katılımcılarının Destinasyon İmajı Algıları: Expo 2016 Antalya Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 964–976. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/112
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri