Termal Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gözde Oğuzbalaban

Özet

Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında “termal turizm” alanında yayımlanan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, çalışmada 1988-2018 yılları arasında termal turizm ile ilgili yayımlanan 65’i yüksek lisans tezi ve 11’i doktora tezi olmak üzere toplam 76 lisansüstü tezi araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Bu tezler, “tamamlandığı yıl”, “üniversitesi”, “enstitüsü”, “anabilim dalları”, “kullanılan anahtar kelimeler”, “araştırma yöntemleri”, “veri toplama teknikleri”, “örneklem grubu” ve “araştırma konuları” kriterlerine göre incelenmiştir. Lisansüstü tezlerle ilgili bu bilgiler SPSS programına yüklenerek, verilerin sıklık ve yüzde analizleri yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, yüksek lisans düzeyindeki araştırmaların doktora düzeyindeki araştırmalara kıyasla ağırlıkta olduğu; termal turizm ile ilgili en fazla tezin Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde hazırlandığı belirlenmiştir. Tezlerin çoğunluğunun özellikle İşletme Anabilim Dalı altında gerçekleştirildiği; yönetim ve organizasyon disiplinine yönelik konuların da ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Tezlerin araştırma yöntemleri incelendiğinde en çok nicel yöntemin ve anket tekniğinin tercih edildiği; örneklem gruplarında ise en fazla yerli turistlerin yer aldığı görülmüştür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Oğuzbalaban, G. (2021). Termal Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1012–1027. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/115
Bölüm
Makaleler