Festival Turizminin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi: Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Cemil Süslü
Gamze Eryılmaz
Elif Demir

Özet

Çalışmada destinasyonun turizm bazında bölgesel kalkınmada etkin olup olmadığı festival turizmi üzerinden ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışma alanı olarak Mersin’in Silifke ilçesi belirlenmiştir. Silifke’de her yıl düzenlenen Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali ise çalışmanın ana temasını oluşturmaktadır. Festival turizmin bölgesel kalkınmaya katkılarını tespit etmek amacıyla 14 sorudan oluşan açık uçlu soru formu hazırlanmıştır. Araştırma verileri 11 katılımcıdan (İşletme sahipleri, Belediye Başkanı, Kaymakam vb.) yüz yüze görüşmelerle toplanmıştır. Elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle bölgede festival turizmine yönelik ilginin fazla olduğu ancak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi gibi birtakım sonuçlara ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Süslü, C., Eryılmaz, G., & Demir, E. (2021). Festival Turizminin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi: Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1074–1090. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/119
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri