Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Edirne ve Yerel Halkın Tutumu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tuğçe Bedük
Emel Gönenç Güler

Özet

Uluslararası düzeyde turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir gelişiminde yerel halkın olumlu tutumlara sahip olması önem taşımaktadır. Yerel halk tutumların değerlendirilmesi, turizme yönelik beklentileri veya memnuniyetleri hakkında öngörülerin oluşmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda sürdürülebilir turizm adımlarının atılmasında turizm paydaşlarına planlama ve faaliyetlerinde de yardımcı olmaktadır. Araştırmanın amacı, Edirne yerel halkının sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik tutumlarının demografik özellikleri ile değerlendirilmesidir. Araştırma, 28 Ocak- 5 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu süre dahilinde anket yöntemi ile Edirne evreninden 457 katılımcıya ait veri elde edilmiştir. Veriler, internet ortamı ve yüz yüze görüşmeler ile toplanılmıştır. Araştırma sonucunda, yerel halkın sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik ifadelere yüksek katılım sağladıkları görülmüştür. Demografik özellikler ile değerlendirilmesinde, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlara ait ifadelere benzer katılım sağladıkları görülmektedir. Benzer tutumlar ile turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel olumlu etkilere sahip olduğu öngörülmektedir. Dolayısıyla olumlu tutumlara sahip yerel halkın mevcut turizm gelişimine yönelik olumlu davranışlar sergileyeceği ve sürdürülebilir turizm gelişimini de destekledikleri öngörülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Bedük, T., & Gönenç Güler, E. (2021). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Edirne ve Yerel Halkın Tutumu. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1128–1148. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/123
Bölüm
Makaleler