Çömlekçilik (Guduculuk) El Sanatının Sürdürülebilir Turizm Kapsamında İncelenmesi: Gümüşhane Dölek Köyü Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Murat Ödemiş
İsmail Çalık

Özet

Somut olmayan kültürel miras unsurları kapsamında incelenen el sanatları, günümüzde yok olmaya başlayan değerler arasında yer almaktadır. Diğer taraftan, Gümüşhane ili Dölek Köyü’nde üretimi sınırlı da olsa halen devam etmekte olan çömlekçilik (guduculuk), akademik olarak incelenmesi gereken değerli bir el sanatıdır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Gümüşhane ili Dölek Köyü’nde üretimi giderek azalan guduculuğun sürdürülebilir turizm bağlamında tekrar canlandırılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda; ilgili paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, ortaya çıkan sonuçlar betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuç olarak çalışmada, guduculuğun devam ettirilmesi noktasında birtakım problemlerin var olduğu tespit edilmiştir. Bu problemlerin başlıcaları; gençlerin el sanatına karşı ilgisizliği ve el sanatı ustalarının emeklerinin karşılığını yeterince alamamasıdır. Ayrıca, üretim sürecinin zor ve zahmetli olması, kooperatifleşmeye gidilmediği için guduların ucuza satılması, Dölek Köyü’nde guduların satışı ve pazarlanması için uygun mekânların olmaması diğer problemlerdir. *Bu çalışmanın özeti, 16-18 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu'nda sözlü olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ödemiş, M., & Çalık, İsmail. (2021). Çömlekçilik (Guduculuk) El Sanatının Sürdürülebilir Turizm Kapsamında İncelenmesi: Gümüşhane Dölek Köyü Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1274–1288. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/132
Bölüm
Makaleler