İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Helal Turizme Yönelik Bakış Açıları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Kadir Faik Küçüktopuzlu
Yenal Yağmur
İlyas Erpay

Özet

Helal turizm, turizm endüstrisinde nispeten yeni bir konsept ve gelişmeye açık bir alandır. Büyük bir potansiyeli barındıran bu niş pazar için yazında kavramın terminolojisinin çok yeni olması nedeniyle, Müslüman turistlerin ihtiyaçlarına hitap eden turizm ürün ve hizmetleri için ‘Helal Turizm’, ‘İslami Turizm’ ya da ‘Müslüman Dostu Turizm’ gibi farklı kullanımlar olduğu görülmektedir. Kavramın bu şekilde farklı kullanılması hem yazında kavram karmaşasına hem de konseptin turistler tarafından anlaşılmasında karmaşıklığa neden olmaktadır. Bu bağlamda kavramın, doğasının çok disiplinli olması ve dinsel yönünün ağır basması nedeniyle çalışmada helal turizmle ilgili İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda aktörlerin bakış açılarının derinlemesine anlaşılması ve kişisel bakış açılarının keşfedilmesi gerektiğinden nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni tercih edilmiş ve Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinin elde edilen veriler bu doğrultuda değerlendirilmiştir. Araştırmanın temel sonucu olarak katılımcıların helal turizm kavramını ‘Yiyecek ve İçecek’, ‘İslami Kurallara Bağlılık’ ve ‘İnanç ve Değerlere Uygunluk’ temaları kapsamında değerledikleri belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların çoğunluğunun helal turizm kavramının yazında kullanılmasının uygun olduğunu, farklı bir kavram kullanılmasını öneren katılımcıların ise ‘İslami Turizm’ kavramı üzerinde uzlaştıkları tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Küçüktopuzlu, K. F., Yağmur, Y., & Erpay, İlyas. (2021). İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Helal Turizme Yönelik Bakış Açıları. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1349–1370. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/137
Bölüm
Makaleler