Turizm Eğitimi Alanına Yönelik Bibliyometrik Bir Çalışma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tülay Polat Üzümcü

Özet

Bu çalışmada YÖK Ulusal Tez Tarama merkezi veri tabanında turizm eğitimi ile ilgili hazırlanmış tezler incelenerek, turizm eğitiminin gelişimini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, turizm eğitimi alanında YÖK Ulusal Tez tarama merkezinde “turizm eğitimi” anahtar sözcüğü ile tarama yapılmış; 191 tez bulunmuş ancak yapılan incelemeler sonucunda 139 tezin turizm eğitimi ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Turizm eğitimi alanında yapılan tezlerin taranması sonucunda ulaşılan çalışmalar çeşitli parametreler açısından bibliyometrik analize tabi tutulmuştur. Parametreler; üniversite, enstitü, akademik düzey, anahtar kelimeler, yıllar, sayfa sayısı, araştırma yöntemi ve tez konularıdır. Analiz sonucunda tezlerin en fazla; yüksek lisans düzeyinde, Gazi Üniversitesinde, Sosyal Bilimler Enstitülerinde, 2015-2019 yılları arasında, 101-150 sayfa aralığında, nicel yöntemlerle, turizm eğitimi anahtar sözcüğü ve genel turizm eğitimi konusunda yazıldığı belirlenmiştir. Genel olarak turizm eğitimi konusunda yazılan tezlerin 2000 yılından sonra büyük bir artış gösterdiği, turizm eğitimi konulu tezlerin daha çok lisans düzeyine odaklandığı, konusu lisansüstü turizm eğitimi olan tez ise yazılmadığı belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye’de turizm eğitiminin genel bir değerlendirilmesi yapılmış ve yapılacak yeni araştırmalara bir perspektif sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Polat Üzümcü, T. (2021). Turizm Eğitimi Alanına Yönelik Bibliyometrik Bir Çalışma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1433–1449. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/142
Bölüm
Makaleler