TV Yemek Programlarının Gastronomi Eğitimine Yansımaları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Onur Görkem
İsmail Ertopcu

Özet

TV yemek programları televizyon kanalları için önemli bir reyting kaynağıdır. Söz konusu programlarda gerek Türk mutfağına gerekse dünya mutfaklarına ilişkin yapılan uygulamalar toplumun farklı kesimleri tarafından önemli izleyici toplamaktadır. TV yemek programları seyirciler için eğlenceli zaman geçirmenin yanı sıra programlara konu olan yiyecek veya içeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, sunumu ve söz konusu süreçlere ilişkin teknik ve pratik tavsiyelerin öğrenilebileceği bir eğitim ortamı sunmaktadır. Aşçılık ile gastronomi ve mutfak sanatları öğrenimi gören öğrencilerin söz konusu programlara ilişkin algılarının ölçülmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma verileri anket yöntemiyle toplanmıştır. 293 anket değerlendirmeye dahil edilmiş ve elde edilen veriler istatistiki farklılık analizlerine tabi tutulmuştur. Çalışma bulgularına göre TV yemek programlarının mesleki eğitim ve mesleki motivasyonlarına önemli katkı sağladığı, ancak mesleki etik yansımalarının diğer boyutlara kıyasla düşük düzeyde olduğu anlaşılmıştır.


* Bu çalışma 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu’nda sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Görkem, O., & Ertopcu, İsmail. (2021). TV Yemek Programlarının Gastronomi Eğitimine Yansımaları. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1501–1513. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/146
Bölüm
Makaleler