Bartın’ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Yöresel Yiyeceklere Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ayhan Karakaş
Hande Uyar Oğuz

Özet

Günümüz seyahat davranışları incelendiğinde, turistlerin 3S adı verilen deniz-kum- güneş turizmi dışında alternatif turizme olan ilgilerinin her geçen gün arttığı görülmektedir. Özellikle eğitim ve kültür seviyesi yüksek turistler, kendi yaşam tarzlarından farklı olanı aramakta, bunun için modern teknolojik araçları da kullanarak özgün, kültürel ve yerel özeliklere sahip destinasyonlara seyahatleri tercih etmektedirler. Bu bağlamda yöre ya da destinasyona özgü yöresel yiyecek ve içeceklerin turistler için önemli bir çekicilik unsuru haline geldiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Bartın’ı ziyaret eden turistlerin yöresel yiyeceklere yönelik tutum ve davranışlarının belirlenmesidir. Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2017 yılı verileri incelendiğinde, Bartın İl’ini en fazla ziyaret edenlerin 275.001 geceleme ile yerli turistler olduğu görülmektedir. Dolayısıyla araştırmanın evrenini Bartın’ı ziyaret eden yerli turistler oluşturmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde kolayda örnekleme metodu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 397 yerli turist ile anket tekniği kullanılarak yüz yüze uygulanmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde; Bartın’ı ziyaret eden yerli turistlerin, ziyaret nedenlerinin en başında Bartın yöresel mutfağı olmadığı, Bartın yöresel yemekleri hakkında ne ziyaret öncesi ne de ziyaret sonrası yeterince bilgiye sahip ol(a)madıkları, bundaki en önemli unsurun ise yöre mutfağının gerek İldeki konaklama işletmelerinin gerekse yiyecek-içecek işletmelerinin mönülerinde yer almaması olduğu, ayrıca ziyaretçilere bu lezzetleri tattıracak işletme sayısının az olduğu görülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Karakaş, A., & Uyar Oğuz, H. (2021). Bartın’ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Yöresel Yiyeceklere Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1552–1569. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/149
Bölüm
Makaleler