Rusya’da Çocuk ve Genç Turizmine Genel Bakış

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hanife Erdoğan

Özet

Çocuk- genç turizminin doğuşunun temelinde çocukları iyileştirme ve rehabilite etme, sahip olduğu kültürü, tarihi, coğrafyayı öğretme gerekçeleri yatmaktadır. Bu çalışmada çocuk ve genç turizmi kavramına, içeriğine, türlerine dair bilgiler ışığında Rusya tarihi içinde Çarlık döneminden bugüne dek çocuk ve genç turizmi kapsamında yapılan projelere, gelişmelere yer verilmiştir. Rusya bu bağlamda rol model alınarak Türkiye’de son yıllarda kavramlaşan çocuk dostu turizmi için yapılabilirlikler ve uygulanabilirliklerin tartışılacağı çalışmalara kaynaklık etmesi amaçlanmıştır. Çalışma çerçevesinde nitel araştırma yöntemi esas alınmış olup, konuya ilişkin kaynak ve doküman incelemesi gerçekleştirilerek kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda Rusya’da sağlık ve eğitim etkenlerinin yanı sıra çocuk turizminin tarihi sürecinde çocuklara yurtseverlik duygusu ve Sovyet ideolojisini aşılamanın amaçlandığı da gözlemlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda özel kurum ve kuruluşların yanı sıra devlet kurumlarının da sosyal fon bütçesinden faydalanıldığı bilgisine ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Erdoğan, H. (2021). Rusya’da Çocuk ve Genç Turizmine Genel Bakış. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1648–1658. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/154
Bölüm
Makaleler