Türkiye’deki Sakin Şehirlerde Düzenlenen Festivaller

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sine Erdoğan Morçin
İlhami Morçin

Özet

Önceden kültür turizminin önemli bir faaliyeti olarak ele alınan festivaller, günümüzde milyon dolarlarla ifade edilen pazar büyüklüğüne ulaşmaları nedeniyle, ayrı bir turizm çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Festivaller doğru yönetildiğinde ve pazarladığında, yörenin ekonomik kalkınmasına, yöresel ürünlerin tanıtımına, yörenin turistik açıdan tanıtımına ve pazarlanmasına katkı sağlamaktadırlar. Festivallerin doğru yönetiminde ve pazarlanmasında içerik hazırlama, içerik tescilleme, etkili sponsorluk, bilet satışı, dijital platformların etkili kullanımı ve doğru tema seçimi gibi konular ön plana çıkmaktadır. Sakin şehirler, son zamanlarda özellikle kültür turistlerinin ilgi odağı haline gelmiştir. Sakin şehirlerin kültürel yapının korunması yönündeki zorunluluğu, kültür turistlerini cezbeden önemli etkenlerdendir. Bu çalışmada, kültürel mirasın önemli bir unsuru olan festivaller Türkiye’nin sakin şehirleri örneğinde ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, Türkiye’deki sakin şehirlerde düzenlenen festivalleri tespit ederek, temaları, düzenlenme dönemleri ve düzenleyen kurumlar hakkında detaylı bilgiler elde etmektir. Çalışmada nitel veriler kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenip yorumlanmıştır. Sonuçta tespit edilen festivallerin temalarına, içeriklerine ve düzenlenme dönemlerine ilişkin detaylı bilgiler elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, sakin şehirlerde düzenlenen festivallerin temaları birbirine çok benzemektedir. Bu yaygın benzerlik durumunda, teması bakımından fark yaratan üç festival tespit edilmiştir: Pınar Pazarı Şenlikleri, Tohum Takas Şenliği ve Koku Festivali. * Bu çalışma III. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi’nde özet bildiri olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Erdoğan Morçin, S., & Morçin, İlhami. (2021). Türkiye’deki Sakin Şehirlerde Düzenlenen Festivaller. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 333–348. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/178
Bölüm
Makaleler