İnanç Turizmi Odağında Benli Sultan Külliyesi Peyzaj Tasarım Önerileri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sevgi Öztürk
Türkan Sultan Yaşar İsmail
Öznur Işınkaralar

Özet

İnsanlık tarihi kadar eski olan din olgusu, bireylerin temel fiziksel ihtiyaçlarını karşılamasından sonra kendi varoluşlarını sorgulamasıyla ortaya çıkmıştır. Önemli dini merkezler binlerce yıldır o dinlere mensup insanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, inanç turizminin ilk ortaya çıkan turizm türlerinden biri olduğu söylenebilir. Araştırmanın yürütüldüğü Kastamonu şehri; neolitik dönemden günümüze farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olup inanç turizm değerleri açısından zengindir. Bu bağlamda araştırmada Benli Sultan Külliyesi inanç turizmi odağında ele alınmış, külliye ve yakın çevresinin doğal, kültürel ve tarihi değerlerine uygun tasarım yaklaşımları ile öneriler sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Öztürk, S., Yaşar İsmail, T. S., & Işınkaralar, Öznur. (2021). İnanç Turizmi Odağında Benli Sultan Külliyesi Peyzaj Tasarım Önerileri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 349–360. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/179
Bölüm
Makaleler