Konaklama İşletmelerinin Yeni Hizmet Sunumunda Strateji Odaklılık Etkili Mi?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Çağla Yumuk Mercan
Güney Çetin Gürkan
Gülsevim Yumuk Günay

Özet

Günümüzde işletmeler için en önemli amaçlardan biri, sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olmaktır. Konaklama işletmeleri için de iç ve dış çevre unsurlarını gözeterek sahip olunan strateji odaklı bakış açısının hizmet yeniliğine yönelik kararlarda etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu bakış açısı ile çalışmada Trakya Bölgesi’nde yer alan konaklama işletmelerindeki 137 alt, orta ve üst kademe yöneticinin strateji odaklı bakışının yeni hizmet geliştirme kararlarındaki etkileri incelenmiştir. Çalışma kapsamında nicel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış anket tekniği kullanılmıştır. Anketler, istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz tekniklerinden, spearman korelasyon analizi yanında, basit ve çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır. Çalışma sonucunda konaklama işletmelerinin teknoloji ve pazar odaklılıktan oluşan strateji odaklı bakışının, yeni hizmet geliştirme ortamı ve yeni hizmet geliştirme desteği üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi olduğu görülmüştür. Alt boyutlar bazında incelendiğinde ise, müşteri odaklılık ve fonksiyonlar arası koordinasyonun yeni hizmet geliştirmenin ortam ve destek boyutu üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi görülürken, rakip odaklılığın herhangi bir etkisine rastlanmamıştır. * Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD’da yazılmış yüksek lisans tezinin analizleri genişletilmiş versiyonudur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yumuk Mercan, Çağla, Çetin Gürkan, G., & Yumuk Günay, G. (2021). Konaklama İşletmelerinin Yeni Hizmet Sunumunda Strateji Odaklılık Etkili Mi?. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 426–446. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/184
Bölüm
Makaleler