Turizmde Gelişmenin, Yöre Halkı Üzerinde Oluşturduğu Toplumsal ve Kültürel Etkilerin Araştırılması: Kastamonu Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Muharrem Avcı

Özet

Bu çalışma; toplumsal ve kültürel etkilerin henüz turizmde genç bir yöre olan Kastamonu destinasyonunda nasıl oluşmakta olduğunu ve yerli halkın bu konuya yönelik bakış açılarını belirlemeye yönelik hazırlanmış nicel bir araştırmadır. Araştırmada amaca ve içeriğe uygun olarak hazırlanmış bir anket çalışması kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırma değişkenleri; “turizmin ahlaki ve kültürel değerleri tahrip ederek toplumsal hayatı olumsuz yönde etkilediği” ile “turizm, farklı toplumları temsil eden bireylerin birbirleri ile olan etkileşimini hızlandırarak yerel toplumun ekonomik ve sosyal yönden hayat standardının artmasını sağladığı” şeklinde iki başlık altında gruplandırılmıştır. Araştırmada anket çalışması 389 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma sonuçları; Kastamonu halkının, turizmin sosyokültürel etkilerine ilişkin algılamalarının genel anlamda, kültürel, gelenek ve göreneklerin ağırlıklı olduğu durumlarda biraz daha çekimser, sosyal algılar içeren durumlarda ise daha kararlı oldukları şeklindedir. Bunların da ancak cinsiyet, yaş, eğitim, çalışma durumu, gelir düzeyi gibi demografik değişkenlere bağlı olarak değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Avcı, M. (2021). Turizmde Gelişmenin, Yöre Halkı Üzerinde Oluşturduğu Toplumsal ve Kültürel Etkilerin Araştırılması: Kastamonu Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 540–556. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/191
Bölüm
Makaleler