Rekreatif Amaçlı Seyahat Eden Motosiklet Kullanıcılarının Sosyal Kimlikleri Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Ertaş

Özet

İnsanlar hayatları boyunca birçok gruba girmekte ve üye olmaktadır. Gönüllü olarak üye olunan bu gruplar kişinin sosyal kimliğini etkileyerek yeni bir sosyal kimliğin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı ise serbest zamanlarında motosiklet ile seyahat eden ve bir motosiklet grubuna üye olan motosiklet kullanıcılarının sosyal kimliklerini ortaya çıkarmaktır. Aynı zamanda bu çalışmada motosiklet kullanıcılarına özgü sosyal kimlik ölçeğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel ve nicel yöntemler kullanılarak dört aşamada veri toplanmıştır. Nitel yöntemler olarak 27 kişi ile yarı yapılandırılmış soru formu, 33 kişi ile tam yapılandırılmış soru formu ile mülakatlar yapılmış ve üç adet odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 486 adet anket toplanmış ve açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, motosiklet gruplarına üye olan bireylerin sosyal kimlik belirleyicilerinin duygusal bağ, güvenlik, özgürlük hissi ve motosiklet ile seyahat etme ve gruba üye olması sonuncunda elde ettiği kazanımlar olarak ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ertaş, M. (2021). Rekreatif Amaçlı Seyahat Eden Motosiklet Kullanıcılarının Sosyal Kimlikleri Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 621–640. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/197
Bölüm
Makaleler