Gastronomi Eğitimi Alan Öğrencilerin İşletme Mutfaklarına Yönelik Tutumları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yılmaz Seçim

Özet

Turizm alanında gastronominin değer kazanması, eğitim alanında da gastronomi üzerine çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Dünyada 1800’lü yıllarda başlayan gastronomi ve mutfak eğitimleri, Türkiye’de 1950’li yıllarda başlamıştır. Daha önce uygulanan ahilik sistemi baz alınırsa çok daha erken tarihlere gitmek mümkündür. Gastronomi eğitiminin artması, mutfak kalitesinin ve çeşitliliğinin artmasına katkıda bulunmuştur. Çalışma Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde öğrenim görmekte olan toplam 284 öğrenciye kolayda örnekleme yöntemi ile yüz yüze anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Ankete katılan kişilerde gönüllülük şartı aranmıştır. Gastronomi öğrencilerinin sektöre bakışları, mutfağa yönelik tutumları ve gelecek algıları tespit edilerek alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda aşçılık mesleği ve sektöre bakış açılarının genel ortalamalarının yüksek olduğu anlaşılmıştır. Mutfakta kullanılacak sunum teknikleri, Türk mutfağına ait öğelerin kullanılması, yeteneklerin mutfakta uygun şekilde kullanılmasına yönelik davranış ve tutumlar tespit edilmiştir. Sorulan sorular arasında en düşük ortalamayı almasından dolayı, mutfakta belirlenen çalışma koşullarının genel olarak bireylere zor geldiği, sosyal hayatlarına yeterince zaman ayıramadıkları anlaşılmaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Seçim, Y. (2021). Gastronomi Eğitimi Alan Öğrencilerin İşletme Mutfaklarına Yönelik Tutumları. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 641–652. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/198
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri