Turistik Destinasyonlarda Talep Yönetimi ve Demarketing Uygulamaları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yakup Öztürk

Özet

Teknolojik gelişmeler ve özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşması sonucunda bazı destinasyonlara yönelik turistik arz ve talep dengesizlikleri dikkat çekmektedir. Bu noktada turizm pazarlamasında ve destinasyon yönetimi anlayışında da önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu çalışmada genel olarak tüm müşterileri veya belirli kategorideki müşterileri satın alma kararlarından vazgeçirme çabaları olarak tanımlanan demarketing kavramı ele alınmış olup, destinasyonlarda uygulanan demarketing uygulamalarının taşıma kapasitesi ve sürdürülebilir turizm açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Konu ile ilgili literatür taramasına dayanan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi esas alınmış olup, kaynak ve doküman incelemesi gerçekleştirilerek kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçevede hazırlanan araştırmada, demarketing uygulamalarının turistik destinasyonlarda talep yönetimindeki rolü ve önemi tartışılmıştır. Çalışma sonucunda yoğun turistik talebe maruz kalan destinasyonlarda çevresel bozulmalar, sosyo kültürel yapının değişmesi ve yerel halkın yaşam standartlarının olumsuz etkilenmesi gibi nedenlerden dolayı turizm karşıtı hareketlerde artışın yaşandığı ve sürdürülebilirlik ve talep yönetimi kapsamında turizm endüstrisinde demarketing stratejilerinin uygulandığı pek çok örneğinin olduğu görülmüştür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Öztürk, Y. (2021). Turistik Destinasyonlarda Talep Yönetimi ve Demarketing Uygulamaları. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 746–757. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/205
Bölüm
Makaleler