Sağlık Turizminde Türkiye’nin Önemi ve Tercih Edilme Sebeplerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aytaç Toptaş

Özet

İnsanların tedavi olmak veya sağlıklarını korumak amacıyla tercih ettikleri sağlık turizmine talep her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin sağlık turizm potansiyeline farkındalık yaratmak için turistlerin Türkiye’yi tercih etme sebeplerini ortaya koymak, girişimcileri sağlık turizm işletmelerine yatırım yapmaları için cesaretlendirmek ve turistlerin sağlık turizm işletmelerinden beklentilerini belirlemektir. Araştırma yönteminde nitel araştırma yöntemi uygulamıştır ve verilerin elde edilmesi amacıyla yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinden yararlanılmıştır. Yeşilyurt köyü, Güre ve Davutlar’da bulunan üç otel işletmesinde sağlık turizm faaliyetine katılan 12 farklı ülkeden gelen turistlerle mülakat yapılmıştır. Çalışma kapsamında, öncelikle sağlık turizmi, sağlık hizmetleri ve turizm girişimciliği kavramsal açıdan incelenmiş ve ilgili alanlarda literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Türkiye’nin tercih edilme sebepleri; sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması ve fiyatların uygunluğu, sağlık sorununa çözüm arama, Türkiye’nin imkânlarının hem insanları tedavi edebilecek hem de tatil yapabilecek kapasitede olması ve uygun iklimidir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Toptaş, A. (2021). Sağlık Turizminde Türkiye’nin Önemi ve Tercih Edilme Sebeplerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3191–3208. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/353
Bölüm
Makaleler