Destinasyon Markalaşmasında Logo ve Amblemler: Ardahan Kent Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Binali Kılıç

Özet

Kentler, insanlar için eşsiz ve biricik yerleşim yerleridir. Bu anlamda insanlar için her kentin farklı bir kimliği ve önemi vardır. Kentlerin bu kimlikleri öncelikle logo ve amblemlerde anlam bulurlar. Amblem ve logo tasarımları bir kentin görünen ilk yüzüdürler. Logo ve amblemlerin; destinasyonların bilinirliğini arttırmada, kimlik kazandırmada, tanıtımında, eşsizliğini, benzersizliğini ve seçkinliğini vurgulamada önemli roller üstlendiği bilinen bir gerçektir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin en önemli serhat kentlerinden birisi olan Ardahan kentinin destinasyon markası olma sürecinde logoların ve amblemlerin önemini ortaya koymaktır. Bu çerçevede, marka kimliğini yansıtan öz değerlerin Ardahan kenti destinasyonunda logo ve amblemlerin kullanılma durumunu araştırmaktır. Bu amaçla, Ardahan kentine ait 9 adet destinasyon yönetim örgütü olan kamu kurumu niteliğinde kurumların logoları incelenmiştir. Araştırma bulgularında; kurumların öz değerlere sahiplenme konusunda istekli oldukları gözlenmiştir. Ancak logoların anlaşılırlığı, sadeliği ve akılda kalıcılığı gibi konularda yeterli olmadığı söylenebilir. Bu nedenle, destinasyon yönetim örgütlerinin logo tasarımlarında profesyoneller ile işbirliği yapmaları önerilmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kılıç, B. (2021). Destinasyon Markalaşmasında Logo ve Amblemler: Ardahan Kent Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3591–3611. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/375
Bölüm
Makaleler