Medikal Turizm Potansiyeli Üzerine Nitel Bir Araştırma: Antalya Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İhsan Kurar
Furkan Baltacı

Özet

Bu çalışma, Türkiye’nin en önemli kitle turizm destinasyonlarından birisi olan Antalya’nın medikal turizm potansiyelini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Antalya yılda ortalama on üç milyon turisti ağırlamaktadır. Bölgenin altyapısı ve ulaşım araçlarına yapılan yatırımlar bölgeyi medikal turizm açısından her geçen gün güçlendirmektedir. Destinasyonun mevcut medikal turizm durumu GZFT/SWOT analizi ile değerlendirilmiştir. Medikal turizm potansiyeli ise nitel araştırma desenlerinden birisi olan örnek olay çalışması aracılığıyla ortaya koyulmuştur. Araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış mülakat formları kullanılmıştır. Yüz yüze görüşmelerden elde edilen veriler, “İçerik Analizi Yöntemiyle”, NVivo 11 nitel veri analizi programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Katılımcı görüşleri dört kategoride ve 81 kodda düzenlenmiştir. Kodlamalara ilişkin güvenilirlik katsayısı 0,80 olarak belirlenmiştir. Kodlamaların güvenilirlik dereceleri oldukça yüksektir. Antalya; ulaşılabilirlik, klasik turizm merkezi olması ve medikal hizmetlere ilişkin sahip olduğu teknolojik alt yapı konusunda olumlu olarak değerlendirilmektedir. Mevzuat yetersizlikleri, etik uygulamalar ve sağlık çalışanlarının lisan bilmeleriyle ilgili konular ise destinasyonun olumsuzlukları olarak ön plana çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kurar, İhsan, & Baltacı, F. (2021). Medikal Turizm Potansiyeli Üzerine Nitel Bir Araştırma: Antalya Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 176–199. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/411
Bölüm
Makaleler