Burdur Kentinin Markalaşmasında Soyut ve Somut İmaj Unsurlarının Belirlenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tülay Özkan
Burcu Alan

Özet

Bu çalışmanın amacı, Burdur kentinin markalaşmasını sağlayacak olan soyut ve somut değerlerin farkındalık düzeylerinin anket yoluyla Burdur’da yaşayan kişilere uygulanarak ortaya çıkarılmasıdır. Çalışma Eylül – Aralık 2020 tarihleri arasında Burdur’da yaşayan ya da Burdur’da daha önce yaşamış/bulunmuş gönüllü katılımcılara anket yöntemiyle yapılmıştır. Çalışmaya toplamda 545 kişi katılmıştır. Verilerin analizi için frekans analizleri ve ortalamalar hesaplanarak değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmada Burdur’un marka farkındalığı en yüksek somut unsurları Salda Gölü ve Burdur Şiş’tir. Soyut unsurları ise sakinliği, güvenli ve temiz bir kent olması olarak belirlenirken; şehrin avantajlı yanları ise üniversitesi, doğal güzellikleri, eğitim imkanları, yemekleri ve tarihsel zenginliği ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda yapılan tespitlere göre Burdur kentinin öne çıkan soyut ve somut değerleri üzerinden bunların markalaşması için neler yapılabilir konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özkan, T., & Alan, B. (2021). Burdur Kentinin Markalaşmasında Soyut ve Somut İmaj Unsurlarının Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 816–828. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.740
Bölüm
Makaleler