Fast Food Restoranlarını Tercih Eden Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Muzaffer Çakmak
Serdar Çöp

Özet

Toplum tarafından tüketilen ürünler ihtiyaçlara, tercihlere ve satın alma gücüne göre değişmektedir. Tüketiciler fast food ürünlerini farklı nedenlerden dolayı tercih edilmektedir. Bu farklılıklar yiyecek içecek sektörünün dinamik ve rekabetçi bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır. Artan tüketici sayısı ve değişen müşteri talepleri/istekleri, tüketici algısında değişikliklere neden olabilmektedir. Araştırmada verilerin elde edilmesinde anket formu kullanılmış ve 406 katılımcıdan veri elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS yardımıyla analizlere tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucuna önem ve memnuniyet arasında bazı kriterlerde farklılar tespit edilmiştir. Algılanan değerin düştüğü kriterler temizlik/hijyen, ürünün tadı, ürünün niteliği, servis hızı, servisin niteliği, menünün çeşitliliği ve fiyattan oluşmaktadır. Algılanan değerin çok fazla değişmediği kriterler ise yiyecek içecek dışı hizmetler, restoranın konumu/yeri, adı/markası ve ambiyanstan oluşmaktadır. Ayrıca katılımcıların %70’i daha sağlıklı menü öğelerinin yer almasını, %62’si ürünlerin besin değerlerinin gösterilmesi gerektiği belirtmişlerdir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çakmak, M., & Çöp, S. (2021). Fast Food Restoranlarını Tercih Eden Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1474–1486. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.776
Bölüm
Makaleler